Regelförteckning

I denna förteckning ingår författningar som gäller den 31 december 2023 och som har beslutats av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Regelförteckningen är upprättad enligt bestämmelserna i 18 c § författningssamlingsförordningen (1976:725). Föreskrifter som enbart föreskriver om upphävande av tidigare föreskrifter finns inte med i förteckningen.

Föreskrifter som förtecknas särskilt

Samtliga lokala trafikföreskrifter som länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) finns förtecknade i "RDT":

Rikstäckande databas för trafikföreskrifter, Svensk trafikföreskriftssamling - Transportstyrelsen Länk till annan webbplats..

Länsstyrelsens beslut enligt 7 kapitlet miljöbalken som är att hänföra till en författning publiceras i naturvårdsregistret enligt 33 § förordning om områdesskydd enligt miljöbalken med mera (1998:1252). Innehållet i naturvårdsregistret kan du ta del av genom Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Förteckningen

Grundförfattningarna tas upp i löpnummerordning. Ändringar finns angivna i anslutning till respektive grundförfattning.

07FS 1977:80

Undantag från förbud mot körning i terräng på barmark i Kronobergs län.

Bemyndigande: 2 § terrängskörningslagen (1975:1313), 57 § tredje stycket och 69 § terrängtrafikkungörelsen (1972:594, ändrad 1975:1315).

07FS 1977:136

Undantag från förbud mot körning i terräng inom kvarteret Vipan, Alvesta tätort.

Bemyndigande: 2 § terrängskörningslagen (1975:1313), 57 § tredje stycket och 69 § terrängtrafikkungörelsen (1972:594), ändrad (1975:1315).

07FS 1978:119

Undantag från förbud mot körning i terräng inom ett mindre område norr om Ljungby tätort.

Bemyndigande: 2 kap § terrängkörningslagen (1975:1313) och 57 § tredje stycket terrängtrafikkungörelsen (1972:594, ändrad 1975:1315).

07FS 1989:21

Föreskrifter om sjötrafiken inom Kronobergs län.

Ändring 07FS 1990:17

Avsnittet III Ankringsförbud ändras.

Ändring 07FS 1993:10

Nya bestämmelser införs i avsnitt I Fartbegränsningar och i avsnitt II Förbud mot viss sjötrafik under hela året eller under del av året.

Ändring 07FS 1994:1

Avsnitt I Fartbegränsningar Växjö kommun.

Ändring 07FS 1994:9

Avsnittet II Förbud mot viss sjötrafik under hela eller del av året, Ljungby kommun.

Ändring 07FS 1994:19

Avsnitt I Fartbegränsningar, Växjö kommun.

Ändring 07FS 1996:31

Avsnitt I Fartbegränsningar, Älmhults kommun.

Ändring 07FS 2003:74

Avsnitt II förbud mot viss sjötrafik under hela året eller del av året, Markaryds kommun.

Ändring 07FS 2011:7

Avsnitt II förbud mot viss sjötrafik under hela året eller del av året, Ljungby kommun.

Ändring 07FS 2016:5

Tillägg i avsnitt II, förbud mot motorbåtstrafik i Växjösjön, Växjö kommun.

Bemyndigande: 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

07FS 1993:19

Föreskrifter om skyddsrumsorter i Kronobergs län.

Ändring 07FS 1995:14

Ändring om skyddsrumsorter i Kronobergs län, Ljungby kommun.

Bemyndigande: 1 § skyddsrumsförordningen (1979:90).

07FS 1994:28

Förskrifter om taxa för uppdragsverksamhet inom lantbruksområdet i Kronobergs län.

Bemyndigande: 54 § länsstyrelseinstruktionen.

07FS 2002:84

Föreskrifter om tillståndsplikt och anmälningsskyldighet för samråd inom Groerydsområdet i Ljungby och Markaryds kommuner.

Bemyndigande: 1 § och 7 § förordningen om täkter och anmälan för samråd (1998:904).

07FS 2007:24

Länsstyrelsens föreskrifter för sjötrafiken om ankringsförbud i Krokfjorden vid Konga Bruk i Tingsryds kommun.

Bemyndigande: 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

07FS 2007:26

Länsstyrelsens föreskrifter för sjötrafiken om ankringsförbud i sjön Möckeln i Älmhults kommun.

Bemyndigande: 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

07FS 2007:39

Länsstyrelsens föreskrifter för sjötrafiken om ankringsförbud i Årydssjön i Växjö kommun.

Bemyndigande: 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

07FS 2013:03

Föreskrifter om särskilt tjänstekort.

Bemyndigande: 4 § andra stycket förordningen om tjänstekort (1958:272).

07FS 2014:15

Utökat område med byggnadsförbud med mera utmed vissa allmänna vägar i Kronobergs län.

Bemyndigande: 47 § väglagen (1971:948).

07FS 2015:1

Föreskrifter om förbud mot ankring utmed Lagan i Kronobergs län.

Bemyndigande: 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

07FS 2015:2

Föreskrifter om förbud mot ankring utmed Toftaån i Kronobergs län.

Bemyndigande: 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

07FS 2021:17

Föreskrifter om hastighetsbegränsning i sjön Åsnen, vid Torne, Alvesta kommun.

Bemyndigande: 2 kap. 2 § första stycket sjötrafikförordningen (1986:300).

Kontakt

Länsstyrelsen Kronoberg

Kungsgatan 8, Växjö

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss