Vildsvin som livsmedel

Den goda tillgången på vildsvin orsakar problem för bland annat jord- och skogsbruk. Men innebär också en möjlighet till matproduktion.

Ökad tillgång på vildsvinskött

Det ska bli lättare för dig som konsument att välja om du vill äta vildsvinskött eller inte. Det ska också bli enklare att ta hand om och sälja köttet för jägarna.

För att det ska bli möjligt samarbetar Länsstyrelsen med andra myndigheter, producenter, restauranger, jägarförbund och lantbrukare med flera i ett nationellt regeringsuppdrag under namnet vildsvinspaketet.

En viktig orsak till att hålla vildsvinsstammen nere, förutom att minska skadorna som vildsvinen orsakar på jord- och skogsbruk, är att förhindra att den smittsamma sjukdomen afrikansk svinpest (ASF) som sprids i Europa kommer till Sverige. I september 2023 upptäcktes smittade vildsvin i Västmanland och som medförde stora insatser för att bekämpa smittan. Sjukdomen drabbar vildsvin och tamsvin, och medför stort lidande för djur som insjuknar. Den orsakar också mycket stora ekonomiska förluster för samhället.

Vildsvin – lika säkert som andra livsmedel

Kött som ska säljas genomgår flera kontroller och ska alltid vara säkra. Efter att vildsvinet skjuts ansvarar jägaren för att kroppen tas ur, transporteras och hanteras på rätt sätt. Jägare som säljer vildsvinkött direkt till slutkonsumenter ansvarar för att köttet provas och hanteras på ett säkert och hygieniskt sätt.

Om det fällda vildsvinet överlämnas till en detaljhandelsanläggning, det vill säga till en butik eller restaurang, eller till en vilthanteringsanläggning är det mottagaren som ansvarar för att köttet är säkert och bland annat har trikintestats. Trikiner är små maskar som kan infektera människor och andra köttätande däggdjur. Även kött från en del tamsvin, häst och björn som ska säljas för konsumtion kontrolleras mot trikiner. Slaktkroppen som visar positivt vid analysen för trikinlarver kasseras. Bra att veta är att trikiner dör när köttet uppnått 68 grader helt igenom.

Mätningar av det radioaktiva ämnet cesium-137 genomförs på vildsvin fällda i områden som drabbats av nedfall från Tjernobylolyckan 1986. Det gäller framför allt områden i Västmanlands, Uppsala och Gävleborgs län. När du köper vildsvinskött direkt från jägare eller från butiker och restauranger som tagit emot vildsvin direkt från jägare, har du som konsument alltid rätt att få information om resultaten från trikinanalysen, och från cesiumanalysen i berörda områden för det aktuella vildsvinet. Det gäller oavsett i vilken form livsmedlen säljs eller serveras.

Om vildsvin

I Sverige finns upp emot 250 000 vildsvin. I våra grannländer finns betydligt färre. Övriga nordiska länder uppskattas ha populationer på upp emot 3 000 individer, varav Finland har 2 000, Norge 1 000 och Danmark som mest 10.

Idag arbetar vi för en hållbar, kontrollerad och frisk population av vildsvin, anpassad till regionala och lokala förutsättningar.

Stammen behöver minskas för att få ned antalet trafikolyckor, skador på jordbruksgrödor och annan mark, samt för att underlätta smittbekämpning när vi får in smittsamma sjukdomar som afrikansk svinpest i landet.

Frågan om vildsvinen ska ses som skadedjur eller resurs är komplex. Många olika perspektiv behöver vägas in och hänsyn behöver tas för ekonomi, samhälle och miljö. Därför samarbetar Länsstyrelsen med andra myndigheter, producenter, restauranger, jägarförbund, lantbrukare med flera.

Skador, skyddsjakt och aktuell förvaltningsplan

Afrikansk svinpest, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Konsumenternas väg till vildsvin

Vildsvinskött är ljusare än annat viltkött. Det är ett saftigt kött med mild, fin smak. Det passar lika bra att marinera och grilla på sommaren som till mustig gryta en kall kväll. Du kan lätt helsteka större bitar i ugn och mindre bitar, som filén, i het stekpanna.

Här finns information om hur konsumenten kan köpa vildsvinskött.

Webbplatsen Svenskt vildsvinskött Länk till annan webbplats.

Jägare med rätt att sälja direkt till konsument

Länsstyrelsen registrerar jägare som har rätt att sälja vildsvinskött direkt till konsumenten. De har genomgått en särskild vildsvinsutbildning och har skickat in prover till SVA för att säkerställa att köttet är fritt från trikiner. En registrerad vildsvinsjägare har fått en unik kod vid registreringen.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss