Höga temperaturer i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Så styrs länsstyrelsen

Länsstyrelsens uppdrag och uppgifter styrs av en instruktion. Varje år tar regeringen även fram ett regleringsbrev för hur Länsstyrelsen ska arbeta. Länsstyrelsen rapporterar resultatet till regeringen i en årsredovisning.

Länsstyrelseinstruktionen

Länsstyrelseinstruktionen styr vår verksamhet. I den beskrivs bland annat

  • våra uppgifter
  • hur vi ska samråda med andra myndigheter
  • Länsstyrelsens särskilda roll vid höjd beredskap i samhället.

Förordning med länsstyrelseinstruktion Länk till annan webbplats.

Regleringsbrev

Regleringsbrevet beslutas varje år av regeringen och innehåller uppdrag till Länsstyrelsen, riktlinjer om hur Länsstyrelsen ska arbeta med och återrapportera uppdragen.

Länsstyrelsens regleringsbrev, Ekonomistyrningsverket Länk till annan webbplats.

Årsredovisning

Länsstyrelsen ska lämna en redovisning till regeringen varje år. Den beskriver vad vi har gjort under året och vilka resurser vi använt för detta.

Årsredovisning 2022

Denna årsredovisning beskriver tydligt bredden i länsstyrelsens verksamhet. Vi arbetar för att de nationella målen ska få genomslag regionalt och för att leva upp till vår vision ”Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt.

Det säkerhetspolitiska läget och kriget i Ukraina har lett till konsekvenser i stora delar av världen. Och det är självklart också något som vi fått hantera i vårt län.

Vi har arbetat med vattenfrågorna på olika sätt, föreslagit nya Natura 2000-områden, genomfört vårt uppdrag som regional valmyndighet och mycket mer.

Internt har länsstyrelsen haft stora omställningar under året där både länsledning och avdelningschefer gått vidare till nya uppdrag”.

Årsredovisning 2022 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Kalmar län

Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss