12 apr 2024 klocka 10.00 - 15.00

Lantraser - Från Hage till mage - Friska och lönsamma grisar

Linderödsgrisar som böckar

Foto: Länsstyrelsen Gotland

Det finns många skäl att bevara de svenska lantraserna. Lantraserna uppmärksammas för den höga kvaliteten på både mjölk och kött, exempelvis har kött från både linderödsgrisar och fjällkor fått utmärkelsen ”Exceptionell råvara”.

Jämfört med de förädlade raserna är produktionsförmågan ofta lägre, men det finns istället många andra mervärden med lantraser. Det finns en stor potential i att marknadsföra den goda kvaliteten och ta betalt för den. Förutom livsmedel finns det, speciellt hos fåren, möjlighet att utveckla förädlingen av både skinn och ull.

Vår kursserie vänder sig till både dig som har lantrasdjur redan idag och till dig som är nyfiken på lantrasdjur som produktionsdjur och som affärsidé.

Kursen omfattar fem digitala tillfällen via Teams klockan 10.00-15.00. Kalmar och Jönköping bjuder in sina länsbor till respektive länsstyrelse för att tillsammans delta i den digitala kursen. Nedan anmäler du dig separat till respektive tillfälle och du får en länk till Teams några dagar innan. Du kan även ange om du vill delta på plats i Jönköping eller Kalmar.

Välkomna hälsar Länsstyrelserna i Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Östergötland!

22 mars: Träff 1 - Bevara och utveckla

 • Vad är en lantras? – introduktion till kursen Ingela Löfquist, HIR Skåne AB
 • Vilka lantraser finns? Varför bevara och hur? Avelsmål, genbank, avel i små populationer. Jonas Ivarsson, HIR Skåne AB
 • Lantrasernas roll i koncept ”Lindergrens” David Lindegren berättar om sin verksamhet, vilka krav och mål som finns samt om marknadsföring och försäljning.
 • Ekonomi och lönsamhet Ingela Löfquist HIR Skåne AB

Anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12 april: Träff 2 - Friska och lönsamma grisar

 • Linderödsgrisarnas historia – bevarande av rasen Jessica Wiktorsson, Förening Landtsvinet
 • Hur utfodrar du en linderödsgris? Skillnader och likheter med förädlade raser?
 • Skötsel och inhysning – vad säger lagen?
 • Erfarenheter av mobila system för ekologiska och konventionella grisar
 • Mervärden hos linderödsgrisen - hur marknadsför vi detta? Ingela Löfquist HIR Skåne AB

Anmäl dig i formuläret sist på den här sidan.

19 april: Träff 3 - Friska och lönsamma får

 • Lantrasernas historia – en mångfald av fårraser
 • Skötsel, utfodring och bete till får – vad ska du tänka på
 • Elitlamm – ett viktigt verktyg i avelsarbetet Ingela Löfquist HIR Skåne AB
 • Varför Gutefår? Bevarande och avelsarbete i praktiken Markus Kuster och Anna-Karin Behm, Föreningen Gutefåret
 • Hur kommunicerar vi mervärdena och får betalt för dem? Ingela Löfquist HIR Skåne AB

Anmäl dig hos Länsstyrelsen Kronoberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3 maj: Träff 4 - Friska och lönsamma nötkreatur

 • Bevarandearbete i besättning och population
 • Jämförelse mellan lantraser och konventionella raser, redovisning av försök. Anna Hessle, SLU
 • Fjällkon – avelsmål och avelsarbete i praktiken. Mervärden hos lantraser Ivan Eriksson, Fjällkoföreningen
 • Skötsel, utfodring och bete. Hur kan vi nyttja lantrasernas produktionsförmåga. Ingela Löfquist, HIR Skåne AB

Anmäl dig hos Länsstyrelsen i Jönköpings län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8 maj: Träff 5 - Från idé till handling

 • Regler för småskalig livsmedelsproduktion. Hygienkrav och märkning. Vad bör du veta för att kunna marknadsföra och sälja dina produkter! Per Nilsson, Profox Company
 • Rätt byggnad eller lokal till din verksamhet.
 • Hur ska du nå ut till nya kunder? Vilket sätt att marknadsföra sig ger bäst resultat för dig? Verktyg för kommunikation. Ingela Löfquist HIR Skåne AB
 • Summering av kunskap och erfarenheter från kursen.

Anmäl dig hos Länsstyrelsen Östergötland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Loggor
Var:
Digitalt via Teams alternativt på plats i Jönköping eller Kalmar
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
10 apr 2024

Anmäl dig till Friska och lönsamma grisar 12 april

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 10 april klockan 23.30.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss