• Eldningsförbud i hela länet

  Nu är det eldningsförbud i hela Jönköpings län. Nu är brandrisken stor och samtliga kommuner i länet har beslutat om eldningsförbud för att minska risken för brand i skog och mark. Förbudet gäller från och med kl. 10.00 tisdag 30 maj och tills vidare.

Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tävling och uppvisning på väg

Ska du arrangera en tävling eller uppvisning med fordon på väg? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

För att få arrangera en tävling eller uppvisning med fordon på en väg behöver du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen. Om arrangemanget går över mer än ett län ska du skicka din ansökan till länsstyrelsen i det län där tävlingen startar.

 • bilar
 • motorcyklar
 • mopeder
 • cyklar
 • rullskidor
 • inlines
 • andra transportmedel på hjul.

Avgift för ansökan

 • Tävling på väg i ett län: 2 900 kronor.
 • Tävling på väg som berör flera län: 7 100 kronor.
 • Uppvisning på väg är gratis.

Betalningen görs till länsstyrelsens bankgiro 5206-5885

Vad kräver tillstånd

För att få anordna tävling med fordon på väg krävs Länsstyrelsens tillstånd. Med fordon avses bland annat bil, cykel och inlines.      

Vill du ansöka om tävlingar som inte rör motorfordon kan du skriva din ansökan direkt i ett brev eller e-post och skicka till oss.           

Ansökan till det län där tävlingen startar

Berör tävlingen flera län ska tillstånd sökas hos Länsstyrelsen i det län där tävlingen startar. Ansökan om tillstånd för tävling på väg ska inkomma minst 4 månader innan tävlingen ska äga rum.

För tävlingar eller uppvisningar med fordon kan i vissa fall tillstånd till offentlig tillställning krävas. Länsstyrelsen prövar om sådant tillstånd krävs.

Andra tillstånd du kan behöva

Stänga av allmän väg

För tävlingar eller uppvisningar som kräver att allmän väg stängs av kan du även behöva tillstånd från den som har ansvaret för vägen. Det är kommunen eller Trafikverket som har ansvar för allmänna vägar.

Offentlig tillställning

Du kan också behöva tillstånd från polisen om det kommer att finnas andra arrangemang runt omkring tävlingen eller uppvisningen.

Sök tillstånd för offentlig tillställning på polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt