Stöd till hyresbostäder och bostäder för studenter

Ska du bygga eller bygga om bostäder? Du kan få stöd för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad av hyresbostäder och bostäder för studenter. 

Länsstyrelsen handlägger och beslutar om olika typer av stöd för dig som vill bygga nya bostäder för studerande eller hyresbostäder i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist.

Du kan ansöka om stöd om du ska bygga eller bygga om så att det tillkommer nya bostäder. Stödet kan ges till hyresbostäder och kooperativa hyresrätter i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist. Stödet gäller också bostäder av en viss typ som det finns brist på i en kommun.

Stöd till bostäder för studerande lämnas till bostäder i eller i anslutning till kommuner där det finns universitet, högskola, annan eftergymnasial utbildning eller folkhögskola.

Stödet togs bort 2019 men återinfördes i en något förändrad form 1 februari 2020.

Det är den nya ändrade förordningen som tillämpas vid handläggning av alla inkomna ansökningar. Det gäller även de ansökningar som kommit in till Länsstyrelsen före datumet då förordningen trädde i kraft. Observera att det finns övergångsbestämmelser för vissa av kraven i förordningen.

Förordningen som gäller från 1 februari 2020 hos Riksdagen Länk till annan webbplats.

Har du redan fått stöd beviljat?

Du som redan har fått beslut om stöd påverkas inte. Om du utför åtgärderna enligt villkoren i ditt beslut om stöd kommer pengarna betalas ut som planerat.

Meddela Länsstyrelsen om ändringar

Meddela Länsstyrelsen om ditt projekt ändras så att uppgifterna i din ansökan/ärende alltid är aktuella.

På Boverkets webbplats finns mer information om stödet.

Stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ansök om stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Du måste ansöka om stöd innan projektet påbörjas. Länsstyrelsen ansvarar för handläggning och beslutar om stöd.

Ansök om stöd genom att fylla i ansökningsblanketten som du hittar hos Boverket Länk till annan webbplats.

Skriv ut, skriv under och skicka in den till länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Vem kan söka stöd?

​Stödet lämnas till fastighetsägare, tomträttshavare eller till någon som avser att anordna bostäder på ofri grund.

Vad kan man få stöd för?

Stöd ges till ny- eller ombyggnad av hyresbostäder i särskilda boenden. Stöd kan lämnas för ombyggnad av befintligt boende utan att det tillkommer fler bostäder.

Stöd lämnas också för ny- och ombyggnad av hyresbostäder på den ordinarie bostadsmarknaden. För att stöd ska kunna ges till ombyggnad måste projektet resultera i ett nytillskott av bostäder.

Stöd ges för anpassning av gemensamma utrymmen i eller i anslutning till byggnad som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. Till gemensamma utrymmen räknas endast utrymmen för boendens måltider, samvara, hobby och rekreation.

Hur mycket kan man få i stöd?

För nybyggnad kan man få max 3600 kr/kvadratmeter (kvm), för ombyggnad max 3200 kr/kvm och för anpassning max 25 procent av kostnaderna, dock högst 200 000 kr.

Är bostaden tänkt för en person lämnas stöd för högst 35 kvm/bostadslägenhet och högst 15 kvm/bostadslägenhet när det gäller gemensamma utrymmen.

Är bostaden tänkt för två personer lämnas stöd för högst 50 kvm/bostadslägenhet och högst 20 kvm/bostadslägenhet när det gäller gemensamma utrymmen.

Om det finns personal dagligen som på olika sätt kan stödja de boende får stöd lämnas med ett tillägg motsvarande 10 procent av grundstödet ovan. 

Kontakt