Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Var med och bidra till miljö- och friluftslivsmålen i Jönköpings län

Barnhänder håller i stora kottar.

Länsstyrelsen har i bred samverkan med länets aktörer tagit fram ett förslag på uppdaterat åtgärdsprogram för Grön handlingsplan. Vi önskar nu få in konstruktiva synpunkter på underlaget.

Åtgärdsprogrammet syftar till kraftsamling i Jönköpings län för att nå de nationella miljömålen, de globala hållbarhetsmålen och svenska friluftslivsmålen.

Det pågår mycket bra arbete för vår miljö i Jönköpings län, ändå bedömer vi att de flesta miljömålen i länet inte nås till år 2030. Takten i åtgärdsarbetet behöver öka. Länsstyrelserna har därför fått i uppdrag av regeringen att ta fram regionala åtgärdsprogram för miljön för att förbättra förutsättningarna att nå miljömålen i länet. På den lokala och regionala nivån har vi stora möjligheter att aktivt driva utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Genom att arbeta tillsammans och genomföra åtgärder och utvecklingsinsatser ökar vi möjligheten att nå våra mål.

Vi hoppas på ett stort deltagande i samrådet kring förslaget till åtgärdsprogram och att många aktörer väljer att åta sig för åtgärder för ett mer hållbart Jönköpings län.

Remissen och åtgärdsprogram inom miljömål Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss