Lediga jobb

Här hittar du våra lediga jobb. Här listar vi de anställningar som är lediga hos oss och informerar om när en tjänst är tillsatt.

Aktuella tjänster

 • Sommarpersonal till Store Mosse nationalpark

  Är du intresserad av att arbeta med naturvägledning på naturum och i Store Mosse nationalpark?
  Store Mosse nationalpark omfattar ca 7700 hektar högmosse, kärr,...

 • Hydrogeolog

  Är du intresserad av att arbeta med något av det viktigaste vi har, våra vattenresurser?

  Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i...

 • Klimat- och energiutvecklare

  Vill du vara med och bidra till ett framgångsrikt energi- och klimatarbete i Jönköpings län?
  Du arbetar på enheten för ekologisk hållbarhet där vi arbetar både...

 • Klimatanpassningssamordnare

  Vill du vara med och anpassa samhället till klimatförändringarna?
  Du arbetar på enheten för ekologisk hållbarhet där vi arbetar både strategiskt och operativt...

 • Utvecklare inom brottsförebyggande arbete

  Vill du vara med och bidra till arbetet med att minska brottsligheten och öka tryggheten i länet?
  Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens...

 • Naturvårdshandläggare

  Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län....
 • Engagerad fiskeribiolog

  Är du intresserad av att jobba med fiskefrågor i Jönköpings län?

  Om svaret är ja tycker vi att du ska söka vår tjänst som vikarierande fiskerikonsulent på...

 • Kommunikativ ärendecontroller

  Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län....
 • Säkerhetsmedveten ärendecontroller

  Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län....
 • Djurskyddshandläggare

  Är du intresserad av att arbeta som djurskyddshandläggare vid Länsstyrelsen i Jönköpings län?

  Veterinär- och djurskyddsenheten ansvarar bland annat för...

 • Fältkontrollanter

  Har du erfarenhet av eller utbildning inom svenskt jordbruk? Är du redo för nästa steg och söker ett arbete som innebär frihet under ansvar? Framförallt - vill...
 • Samordnare för Länsstyrelsens naturreservatsbildning

  Vill du vara med och bidra i arbetet med att skydda värdefull natur?
  Länsstyrelsen i Jönköpings län är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet....

Vi läser alla ansökningar som kommer in. De som kallas till intervju är de som bäst matchar de krav vi ställer på tjänsten.

Intervjun tar mellan en och två timmar. Du får samma frågor som övriga kandidater som intervjuas. Passa på och ställ frågor till oss om det är något som är oklart, eller annat du funderar på under intervjun.

Intervjun är också ett tillfälle för dig att ta reda på mer om oss och det jobb du söker. Det kan vara nervöst att vara på anställningsintervju. Försök att vara dig själv, var konkret i dina svar, förbered gärna exempel. Vi kommer att bland annat att ställa frågor kring hur du hanterat liknande situationer tidigare som du kan ställas inför på jobbet hos oss.

Vi vill veta hur du löser problem och vad du lärt dig av svåra situationer. Ibland använder vi oss också av arbetsprover. Om ett arbetsprov är aktuellt så får du information om det, och hur det går till i samband med att du blir kallad till intervju.

Om du har varit på intervju kan du ha rätt att få ersättning för din resa enligt:

förordning (1981:1269) om ersättning för kostnader vid anställningsintervjuer Länk till annan webbplats.

Använd blanketten nedan.

Ersättning vid rekrytering Pdf, 90.8 kB.

Vi utför referenstagningen på samma strukturerade sätt som intervjun. Vi brukar ta två referenser per kandidat, och referensen ska helst vara någon som är eller har varit din chef. Om du inte angett referenser i ansökan så förbered dessa till din anställningsintervju.

Efter intervjun hör vi av oss på telefon till dig som har varit på intervju för att meddela resultatet av rekryteringen. Hur lång tid efter din intervju det blir är olika beroende på hur många intervjuer vi har och hur det går att få tag i referenser.

På vår sida "Kontakta oss" hittar du vår besöksadress, kartor och annan information hur du kan ta dig hit. Var ute i god tid till din intervju, om du har bil så kan du få parkera en bit ifrån länsstyrelsen.

Kontakta oss Öppnas i nytt fönster.

Vi anslår alla tjänster i tre veckor. I listan nedanför ser du vilka som är tillsatta nyligen.

Nyligen tillsatta tjänster

Tjänst

Diarienummer

Tjänsten tilldelas

Beslutet anslogs

Vikarierande vattenhandläggare

112-6489-2022

Avbruten rekrytering

2023-01-16

Enhetschef till vattenenheten

112-7895-2022

Tobias Haag

2023-02-27

Handläggare inom förorenade områden

112-9805-2022

Ylva Wallin och Fredrik Östlund

2023-03-15

Enhetschef till enheten för förorenade områden

112-9804-2022

Anna-Karin Persson

2023-03-15

HR- och ekonomihandläggare

112-945-2023

Edona Matsuko

2023-03-17

Du kan överklaga vårt beslut

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det genom att skriva till:
Statens överklagandenämnd, Box 2218, 103 15 Stockholm.

Vi vill även att du skickar ditt överklagande till:
Länsstyrelsen i Jönköping, 55186, Jönköping.

I skrivelsen anger du beslutets diarienummer så vi vet vilket beslut du överklagar och varför du anser att beslutet ska ändras. Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Jönköpings län inom tre veckor från den dag beslutet anslogs, annars kan överklagandet inte prövas.

Avbruten rekrytering går inte att överklaga.

Kontakt