Klimatanpassning

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av idag och de som förväntas ske i framtiden. Läs mer om hur länet arbetar med klimatanpassning på länsstyrelsen webbplats.

Klimatanpassning