Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Regional handlingsplan för grön infrastruktur

För att långsiktigt kunna bevara och utveckla grön infrastruktur så tar Länsstyrelsen fram en regional handlingsplan. Planen är ett kunskaps- och planeringsunderlag som kan användas av olika aktörer i samhället.

Planen fokuserar både på utmaningar och förslag på konkreta åtgärder inom olika insatsområden för den gröna infrastrukturen. Den regionala handlingsplanen ska vara det centrala verktyget i arbetet med att bevara och utveckla grön infrastruktur i länet. Den ska också ge ökad kunskap om värden i landskapet. 

Planen är utformad så att den kan användas av olika aktörer som kunskaps- och planeringsunderlag. Till exempel i beslut hur mark och vatten ska användas.

Arbetet med handlingsplanerna är ett löpande arbete och dess innehåll ser olika ut i landet eftersom arbetet med grön infrastruktur ska anpassas till regionala förhållanden.

Introduktion till den regionala handlingsplanen

I Halland pågår arbetet med att ta fram en handlingsplan. För att den gröna infrastrukturen ska kunna bevaras och utvecklas i hela vårt landskap krävs det att ekosystemfunktioner och naturliga processer beaktas. Detta gäller i såväl fysisk planering och pågående mark- och vattenanvändning som i brukande och förvaltning av naturresurser.

Arbetet med grön infrastruktur betonar även grönområdenas vikt för människors friluftsliv och hälsa. En fungerande grön infrastruktur är något som berör oss alla som bor i ett område och den är även en tillgång för den lokala och regionala utvecklingen.

Att arbeta för grön infrastruktur är ett långsiktigt arbete som kommer att vara under utveckling under lång tid framöver, och där alla berörda sektorer och aktörer behöver vara involverade. Ni är varmt välkomna att höra av er om ni är intresserade av att bidra i arbetet.

Grön infrastruktur - Regional handlingsplan för Hallands län, version 1 Länk till annan webbplats.

Så kan du bidra i arbetet

Arbetet med miljömålen, friluftslivsmålen, grön infrastruktur samt Agenda 2030 är ett stort arbete som bara kan gå i mål om vi jobbar tillsammans. Vi på Länsstyrelsen ser gärna att så många som möjligt tar sitt ansvar och hjälper till. Tveka inte att kontakta oss med frågor, idéer och funderingar. Din insats i arbetet med grön infrastruktur är viktig.

Kontakt