Notarius publicus

Länsstyrelsen utser notarius publicus, som hjälper allmänheten att till exempel intyga namnunderskrifter.

Notarius publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare enligt föräldrabalken.

Det är Länsstyrelsen som utser notarius publicus. Uppdraget kan vara tidsbegränsat. Vi anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Notarius publicus är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området.

Vad gör en notarius publicus?

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att:

  • intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.
  • förse handlingar med apostille (en auktoriserad stämpel som intygar att en signatur på handlingen är äkta).

Notarius publicus tar betalt för sina uppdrag.

Notarius publicus i Hallands län

Joakim Gillersten
Advokatbyrån Gillersten AB
Energigatan 12
434 37 Kungsbacka
Tfn 0300-710 18

Anders Lundberg
Advokatfirma Kurt Lundberg HB
Torggatan 1
432 41 Varberg
Tfn 0340-190 00

Krister Jonasson (biträdande)
Advokatfirma Kurt Lundberg HB
Torggatan 1
432 41 Varberg
Tfn 0340-190 00

Lars Brandel
Advokatfirman Brandel AB
Rörbecksgatan 17
311 34 Falkenberg
Tfn 0346-820 10

Malin Brandel (biträdande)
Advokatfirman Malin Brandel AB
Rörbecksgatan 17
311 34 Falkenberg
Tfn 0346-820 10

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)