Ansökan om dispens från fridlysningsbestämmelser i artskyddsförordningen

Observera att alla fält markerade med * är obligatoriska att fylla i för att kunna skicka in formuläret.

SÖKANDE
UPPDRAGSGIVAREARTEN/ARTERNAS NAMN
Ange specifika arter, till exempel sydfladdermus. Det räcker alltså inte att bara ange fladdermöss.
Beskriv syftet med åtgärden
DISPENSER AVSEENDE 4-9 §§ ARTSKYDDSFÖRORDNINGEN (bilaga 1 och 2)
Finns det någon annan lämplig lösning * (obligatorisk)
Finns det någon annan lämplig lösning

FÖR DISPENSER AVSEENDE 4,5 OCH 7 §§ ARTSKYDDSFÖRORDNINGEN (enbart arter listade i bilaga 1)
Dispens får endast ges om det inte finns någon annan lämplig lösning, inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus samt att dispensen behövs för något av nedanstående ändamål. Kryssa i vilket/vilka:
Dispens får endast ges om det inte finns någon annan lämplig lösning, inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus samt att dispensen behövs för något av nedanstående ändamål. Kryssa i vilket/vilka:


BILAGOR
Bifoga de dokument som krävs för att ansökan ska kunna handläggas.

Max storlek 10 Mb. Är filen större kontakta länsstyrelsen

Max storlek 10 Mb. Är filen större kontakta länsstyrelsen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss