Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stigar trädsäkras i Danbo – riskträd tas ned

Stig genom skogsområde.

Stigarna i Danbo naturreservat är populära att vandra på. Foto: Karolina Sundblad

För säkerheten, framkomligheten och effektivitetens skull fälls nu ett antal riskträd i Danbo naturreservat för hand innan vinterns stormar gör det.

Naturreservatet Danbo i Gammelgarn är ett populärt utflyktsmål med många besökare året runt. Genom reservatet leder flera stigar och den populära vandringsleden Östkustleden går rakt genom reservatet. Då vinterhalvåret tenderar att vara blåsigt på Gotland brukar länsstyrelsens praktiska förvaltare årligen få åka till reservatet flertalet gånger för att röja undan träd som fallit över de populära stigarna.

För att minska antalet akuta resor till reservatet, och för att göra stigarna säkrare för besökare under blåsiga dagar görs nu ett försök med att fälla träd längs huvudstigarna innan stormarna gör det.

– I år kommer vi att i förhand fälla de träd som vi bedömer ha högst risk att drabbas av säsongens stormar, säger Karolina Sundblad, naturvårdshandläggare.

Träd dör efterhand naturligt till följd av bland annat torka, insekts- och svampangrepp, Och när träden dött eller försvagats löper de större risk att falla när vindstyrkorna tilltar.

– Döda träd är bra för den biologiska mångfalden och i skogsmark får de gärna falla och ligga kvar, men om de riskerar att falla över vandringsleder där många människor rör sig är det bättre att ta ner dem på ett säkert sätt för att undvika olyckor, säger Karolina Sundblad.

Fällningen av träden kommer att ske under slutet av oktober eller början av november. Under arbetets gång kommer varningsskyltar att sättas upp allt eftersom fällningsarbetet rör sig genom området. Som besökare behöver du vara vaksam på skyltningen och aldrig passera en pågående fällning. Behöver du passera ska du på säkert avstånd tydligt få kontakt med personalen, som fäller träden och få klartecken, men i första hand är det bäst att välja en annan stig.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss