Lärbro Gann ödekyrka

Foto: Bengt A Lundberg, Riksantikvarieämbetet CC-BY

Foto: Bengt A Lundberg, Riksantikvarieämbetet CC-BY

Utöver Gotlands medeltida landsbygdskyrkor finns ett flertal medeltida kyrkoruiner kvar på landsbygden. En av dem är Ganns ödekyrka.

Ruinen består av kor, långhus och torn. Ruinen har bevarade portaler och fönsteromfattningar, framförallt långhusets södra portal är väl bevarad. Med hjälp av dessa kan vi skapa oss en uppfattning om när kyrkan är byggd. Av de bevarade fönsteromfattningarna och portalerna tror man att kyrkan uppfördes under 1200-talets mitt, för att sedan överges under 1500-talet.

Som du ser är stenarna idag oputsade men kyrkobyggnaden har troligtvis varit putsad i sitt ursprungsutförande.

Strax intill hittar du Hångers källa som sägs vara den plats där Israel Kolmodin fick inspiration till psalmen Den blomstertid nu kommer. Väl värt ett besök!

Bra att veta för dig som är besökare

  • Ruinen ligger längs med vägen. Det finns en stor parkering i direkt anslutning som rymmer både bussar och bilar.
  • För mer information om öppentider och användning av ruinen hänvisar vi till Lärbro församling.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Kyrkoruinen skyddas som fornlämning enligt kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap.

Enligt kulturmiljölagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Socken: Lärbro

Karaktär: Medeltida ruin

Ägare: Forsa församling

Skyddform: Fornlämning

Mer information om fornlämningen i Fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Från Visby: Kör väg 148 mot Lärbro, följ skyltar mot Hångerskälla. Från väg 148 är det ca 3,5 km till besöksplatsen

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss