Visby innerstad- Hansestaden Visby

Visby innerstad sett från Almedalen

Visby innerstad, sett från Almedalen. Foto: Kristin Löfstrand

I Hansestaden Visby, med den omgärdade ringmuren och vallgravarna är sedan 1995 ett av UNESCO:s utnämnda världsarv. Ett kulturarv med betydelse för hela mänskilgheten.

Visby innerstad är kanske mest känt som den medeltida staden, men strukturen har faktiskt rötter från vikingatiden. Men ringmuren, gatunät, kyrkoruiner och de över 200 hus med medeltida murverk ger staden dess medeltida karaktär som berättar om en dåtida internationell storstad. Staden tappade, under 1300-talet, sin ekonomiska betydelse som handelscentrum i Östersjöområdet. Den relativt plötsliga tillbakagången har bidragit till att bebyggelsen räddades från rivning.

Under 1700-talet fick staden på åter en ekonomisk uppsving och klintarna och de tidigare slottsområdet bebyggdes med enklare trähus uppförda som bulhus, skiftesverksteknik. Visbys bestånd av bevarade trähusbebyggelse från den tiden är ett unikt kulturarv. En ökad befolkningsmängd bidrar till ytterligare förtätning i innerstaden, offentliga byggnader uppförs, parker anläggs. Först under 1860-talet börjar Visby växa utanför muren.

1987 beslutades Visby innerstad som riksintresse för kulturmiljövård. Den unika bebyggelsen skyddas delvis genom kulturmiljölagen, länsstyrelsen har fattat beslut om 280 byggnadsminnen i Visby innerstad. Hela markområdet, ringmuren, kyrkoruinerna m.fl. skyddas som fornlämning.

Vallgravarna i solnedgång

Ringmuren och nordergravar i solnedgång. Foto: Kristin Löfstrand

Bra att veta för dig som besökare

  • Världsarvssamordaren för Hansestaden Visby finns hos Region Gotland.
  • Från och med lördagen v 24 till och med vecka 35 är det varje år motorförbud i Visby innerstad. Parkering finns utanför ringmuren.
  • Det finns flera aktörer som håller guidade rundturer om Visby och dess historia. Kontakta turistbyrån för mer information om de olika aktörerna.
  • Visby innerstad ligger i kuperade terräng med gatstensbelagda gator.

Kontakt

Serviceinformation

  • Bad/badplats
  • Informationstavla
  • Kollektivtrafik
  • Parkering
  • Stig
  • Toalett

Information

Socken: Visby
Karaktär: Stadsmiljö
Markägare: Privat, Statligt, Gotlands kommun
Skyddsform: Byggnadsminnen, fornlämningar, riksintresse, världsarv