Visby Galgen

Galgen

Galgen Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Uppe på den karga klintkanten, väl synlig från land och hav, reser sig Skandinaviens, idag, enda stående medeltida galge.

Avrättningarna var ofta välbesökta, offentliga tillställningar. Under medeltiden var hägning den dominerande avrättningsmetoden. Snarorna fästes i krokar som satt fast i träbjälkar som låg på stenpelarna. Snaran träddes över halsen på den dödsdömda som fick klättra upp på en stege som knuffades undan. Under senare tid ersattes hägningsmetoden av halshuggning.

Dödsstraffet syftade till en avskräckande effekt, varför avrättningen var utdragen och plågsam. De arkeologiska undersökningarna som gjorts i området visar på att flera av de människor som avrättades här också begravdes här. Eftersom den avrättade inte fick sin sista vila i vigd jord, innebar dödstraffet även att denne inte fick möjlighet till själsfrid och evigt liv.

I Europa finns liknande exempel på galgar, från 1400-talet. Galgen i Visby tros dock vara byggd redan under 1200-talet. Halshuggningen av hattmakaren Anders Johan Hasselberg, år 1845, var sista gången som glagen användes som avrättningsplats.

Bra att veta för dig som besökare

  • Galgberget är ett naturreservat bildat av Gotlands kommun. För mer information kring naturreservatet hänvisas till kommunen.
  • Parkeringen rymmer bussar och är i nära anslutning till galgen och informationsskylt.

Kontakt

Serviceinformation

  • Eldplats
  • Informationstavla
  • Parkering
  • Rastplats
  • Stig
  • Tillgänglighet
  • Toalett

Information

Socken: Visby
Karaktär: Avrättningsplats
Markägare: Gotlands kommun
Skyddsform: Galgen skyddas som fornlämning, området galgberget skyddas som naturreservat

Länk till RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.