Sundre Kastal

Sundre kastal

Sundre kastal. Foto: Katarina Amér

Kastalerna har sitt ursprung från medeltiden, någon gång kring 1100-talet. De byggdes runt om längs östersjöns kust, de flesta som är bevarade i Sverige finns här på Gotland.

Flera av de bevarade kastalerna här på Gotland ligger i anslutning till kyrkorna, men de byggdes även kastaler vid hamnar och handelsplatser. Kastalerna användes som skydd och försvar av människor och egendom och användes även som vakttorn.

Innuti tornen fanns flera våningar och trånga trappor, flyttbara stenar eller stegar som förband våningarna. Det var få ljusgluggar och de saknades eldstad. Däremot har latriner hittats i olika kastaler. Ingången låg ofta flera meter ovan mark, endast vi stege kunde man ta sig in.

Den äldsta och kanske mest kända kastalen är Kruttornet i Visby. Kruttornet och kastalen i Lärbro är de idag enda som är bevarade i sin helhet, de övriga är ruiner.

Enligt traditionen byggdes kastalerna i samband med hjärningståg av hednafolk från öster.

Sundre kastal

Kastalen i Sundre är byggd av sandsten, den har en diameter på ca 12 meter, varav murtjockleken är 2,5 meter. Idag återstår 12 meter av det torn som man tror var ca 14 meter under medeltiden. Här ligger porten in hela 5 meter ovan mark.

Kastalen består av tre våningar, med en bevarad kupol. En trappa i muren leder upp till den öppna försvarsplattformen på taket. Här syns rester av en vaktkur och bröstvärn. För att ta sig till de olika våningarna behövs flyttbara stegar.

Idag finns en dörr i bottenvåningen och en hissbom, som man tror kan ha kommit till under 1800-talet då kastalen kan ha använts för förvaring av strandgods.

Enligt sägnen belägrade Valdermar Atterdag här på sitt härjningståg år 1361, när folk i trakten sökt sig skydd i kastalen.

Bra att veta för dig som besökare

  • För att ta sig in till kastalen behöver stätta passeras. Informationsskylten sitter utanför inhägnat område.
  • Det betar lamm i hagen, tänk på att visa hänsyn och respektera djuren.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering

Information

Socken: Sundre
Karaktär: Medeltida ruin
Markägare: Privat
Skyddsform: Fornlämning
Länk till RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.