Rone Uggarde rojr

Uggarde rojr Foto: Katarina Amér

Uggarde rojr Foto: Katarina Amér

En markerad stig visar dig runt i detta historiska landskap, bland annat får du se Gotlands störta bronsåldersröse, Uggarde rojr.

Området har en koncentration av stora rösen från bronsåldern i ett låglänt och öppet landskap utmed den forna kustlinjen. Miljön och lämningarna visar på hur landskapet nyttjats under bronsåldern och äldre järnålder.

Utöver de stora rösena finns här även spridda mindre gravfält och enstaka gravar i området i form av skeppssättningar och stensättningar.

Rösena är gravplatser, oftast ha de använts under lång tid och är gravplats åt flera personer. Rösena fungerade som en form av revirmarkering, för att märka ut sitt område. Vädersträcken har varit viktiga, där syd haft en speciell betydelse. Det är vanligt att det finns någon sydkonstruktion vid gravplatserna från den här tiden, så även här vid Uggårde.

En bit inåt land finns lämningar som tyder på bosättning och odling. Här har husgrunder och stensträngar hittats och här finns även ett av Gotlands största fossila åkersystem.

Fägata vid Uggarde Foto: Katarina Amér

Fägata vid Uggarde Foto: Katarina Amér

Bra att veta för dig som besökare

  • Parkering upplåts av ägarna till gården. Vid parkeringen finns en informationsskylt om området och foldrar till kulturstigen Pdf, 2.5 MB..
  • För att ta sig in på besöksplatsområdet behöver stätta passeras. Det betar kor i hagen.
  • Det kan vara blött och lerigt, framförallt under våren och hösten, gummistövlar kan vara bra.
  • Lämningarna och parkeringen är på privat mark, tänk på att visa hänsyn, lämna inget skräp och respektera djuren.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Stig

Information

Socken: Rone
Karaktär: Bronsåldersröse
Markägare: Privat
Skyddsform: Lämningarn skyddas som fornlämning
Länk till RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.