Norrlanda Fornstuga

Välkommen till Norrlanda fornstuga! Foto: Åsa Englund

Vid Norrlanda fornstuga kan du uppleva en 1700-talsgård och hur vardagslivet kan ha sett ut.

Norrlanda fornstuga skapades av familjen Larsson från Burs i Norrlanda. Gustav Larsson har i bild och skrift skildrat sin landsbygd och dess människor. Vid Norrlanda fornstuga har äldre bebyggelse samlats och visar en bondgård från 1700-talet med boningshus, ladugård olika bodar och bastu. Byggnaderna är uppförda i traditionell, och för tiden typisk, skiftesverksteknik, ett s.k. bulhus. Några av byggnaderna har agtäckta tak. Föremålen här berättar om människornas liv på gården och hur vardagen kan ha sett ut.

Gårdens flera bodar, torkbastu, smedja, tjärbod, redskapsbod och slåtterbod visar på det mångsyssleri som fanns på gårdarna vid den här tiden.  

Traditionen att använda ag som taktäckning sträcker sig tillbaka till järnåldern och än i dag är traditionen levande på Gotland.

Norrlanda fornstuga Foto: Åsa Englund

Bra att veta för dig som besökare

  • Norrlanda fornstuga drivs som museum. För mer information om museet och öppettider hänvisas till Stiftelsen Norrlanda fornstuga.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering

Information

Socken: Norrland
Karaktär: Museum
Ägare: Stiftelsen Norrlanda Fornstuga