Hörsne Baraberget

Baraberget

Baraberget Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Fornborgen och begravnnigsplatsen Baraberget ligger mitt på Gotland. En vacker plats för picknick i det gröna eller som pulkabacke när snön ligger vit.

Baraberget är en fornborg men också en begravningsplats. Man vet inte när borgen byggdes. Det är möjligt att även denna borg härstammar från järnåldern, likt flertalet av Gotlands övriga fornborgar.

Av den dryga 100 meter långa vallen som omgärdar borgen är det inte mycket som syns idag. Du kan dock fortfarande ta del av utsikten! Det är vanligt att fornborgar är belägna på höjder och i nära anslutning till vattendrag. Tallmyr nedanför Baraberget var tidigare en långsträckt sjö med vattenförbindelse både till havet i öster och inåt land i väster.

Före kristen tid var Baraberget ett känt offerställe. På berget växte en helig ask, som enligt sagan var ständigt grön. Det sägs, att när rikshövitsmannen Ivar Axelsson Thott år 1452 försökte flytta trädet till Visborgs slott, dog det. Vid bergets fot låg en källa där man offrade ull och pengar för djurs och människors hälsa. Länge trodde man också att berget var bebott av troll. Det berättas, att man inför de stora helgerna kunde höra deras höns gala och hur det slamrades med mortlar och kittlar inne i berget, som om man höll på att rusta till gästabud. Då och då, berättas det, fick gårdarna besök av trollet Troll-Oxen som kunde ställa till med mycket förtret.

Bra att veta för dig som besökare

  • Parkering finns i anslutning till besöksplatsen.
  • För att ta sig upp på berget behöver stätta passeras.
  • Marken betas av lamm. Informationsskylt finns utanför inhägnat område.
  • Baraberget är väl synligt från vägen. På andra sidan vägen hittar du Bara öde kyrka.
  • Marken ägs privat. Tänk på att visa hänsyn och lämna inget skräp.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering

Information

Socken: Hörsne
Karaktär: Fornborg
Markägare: Privat
Skyddsform: Fornlämning
Länk till RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.