Fröjel Sällegravfältet

Hjulkorsgrav

Hjulkorsgrav Foto: Katarina Amér

I ett naturskönt område på promenadavstånd från Vallhagar ligger Sällegravfältet. Här har hundratals gravar påträffats och många är synliga ovan mark. Du kan tydligt se hjulkorsgravarna som pryder marken.

Här vid Sällegravfältet breder sig flertalet hjulkorsgravarna ut sig över marken och skapar ett dekorativt mönster.

De arkeologiska undersökningarna tyder på att gravfältet använts från cirka 400 f.Kr. till cirka 200 e.Kr. Vallhagar och Sällegravfältet ligger nära varandra men de hör sannolikt inte ihop.

Om du tittar noggrant på flygfotot nedan kan se de runda hjulkorsgravarna och en äldre väg som går igenom gravfältet.

Flygfoto Sällegravfältet

Foto: Länsstyrelsen

Bra att veta för dig som besökare

  • Informationsskylt finns vid parkeringen
  • Tänk på att visa hänsyn och lämna inget skräp
  • Området betas av lamm

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering

Information

Socken: Fröjel
Karaktär: Gravfält
Markägare: Privat
Skyddsform: Fornlämning
Länk till RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.

Besöksplatser i närheten