Fröjel Gannarve

Skeppssättning Gannarve

Skeppssättning Gannarve Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Längs väg 140 ligger denna skeppssättning, omgärdad av bandtun, väl synlig i landskapet och med utsikt över Karlsöarna.

Skeppssättningen här vid Gannarve rekonstruerades i slutet på 50-talet i samband med arkeologiska undersökningar. När undersökningarna ägde rum fanns här bara stävstenar kvar av skeppet. Utifrån de spår som påträffades under undersökningen kunde nya stenar placeras på ursprunlig plats.

Skeppssättningar

Skeppssättningar är gravar, vanliga under bronsåldern - främst under den yngre bronsåldern. Oftast är det bara en person begravd i varje skepp. Skeppssättningar är förekommande nästan enbart på Gotland, här finns över 300 stycken.

Bra att veta för dig som besökare

  • Skeppssättningen är synlig från väg 140.
  • Parkering och informationsskylt finns i anslutning till lämningen.
  • För att ta sig till skeppssättningen från parkeringen behöver stätta passeras.
  • Det betar lamm i hagen.
  • Marken ägs privat, tänk på att visa hänsyn och lämna inget skräp.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering

Information

Socken: Fröjel
Karaktär: Skeppssättning
Markägare: Privat
Skyddsform: Fornlämning
Länk till RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.

Besöksplatser i närheten