Anga Trullhalsar

stensättning

Foto: Antonia Baumert

Det underliga namnet kan komma från att stenarna som står upp ur jorden påminner om troll med sträckta halsar. Det kan också komma från våtmarken i närheten vilket kallas Bysträsket. Bysen är ett gotländskt sagoväsen som också kallades för Trullet. Så kanske är hela området egentligen en plats där den lömska Bysen håller till…

Resta stenar

Foto: Antonia Baumert

När gravfältet vid Trullhalsar användes under senare delen av järnåldern (cirka 600-800 e.Kr.) var havsytan 3-4 meter högre än idag. Kan du föreställa dig att det här funnits en hamn och att den bäck som rinner ut till Sandviken och våtmarkerna omkring är rester av en skyddad havsvik? Gravfältet låg förmodligen på en udde eller halvö nära strandlinjen.

Vid Trullhalsar finns drygt 300 gravar bestående av rösen, stensättningar och domarringar, där glest ställda stenar bildar runda eller avlånga formationer i marken. På många av gravarna ligger gravklot, runda stenar som lades på toppen.

Flertalet gravar har undersökts under 1900-talets början och sedan återställts. Man har hittat både män och kvinnor begravda. Särskilt bland kvinnogravarna har man hittat saker som tyder på att människorna varit ganska förmögna. Man har också hittat ben från björn och lodjur. Eftersom dessa djur aldrig funnits naturligt på Gotland är det möjligt att de döda haft en fäll med sig i graven. En del fick också med sig smycken, vapen eller något att äta.

Bra att veta för dig som är besökare

  • Sista kilometern av vägen ner till Trullhalsar är en mindre, gropig, grusväg.
  • Från parkeringen till informationsskylten är det cirka 200 meters promenad. Stigen är ojämn.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Rastplats

Fakta

Socken: Anga
Karaktär: Gravfält
Markägare: Föreningen Gotlands fornvänner, Privat 
Skyddsform: Fornlämning
Länk till RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.

Besöksplatser i närheten