Hörsne Baraberget

Baraberget

Baraberget Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Fornborgen och begravningsplatsen Baraberget ligger mitt på Gotland. En vacker plats för picknick i det gröna eller som pulkabacke när snön ligger vit.

Baraberget är en fornborg men också en begravningsplats. Man vet inte när borgen byggdes. Många av Gotlands fornborgar byggdes under järnåldern, kanske byggdes fornborgen här vid Baraberget då också.

Av den dryga 100 meter långa vallen som omgärdar borgen är det inte mycket som syns idag. Utsikten finns dock kvar! Det är vanligt att fornborgar är belägna på höjder och i nära anslutning till vattendrag. Tallmyr nedanför Baraberget var tidigare en långsträckt sjö med vattenförbindelse både till havet i öster och inåt land i väster.

Före kristen tid var Baraberget ett känt offerställe. På berget växte en helig ask, som enligt sagan var ständigt grön. Det sägs, att när rikshövitsmannen Ivar Axelsson Thott år 1452 försökte flytta trädet till Visborgs slott, dog det. Vid bergets fot låg en källa där man offrade ull och pengar för djurs och människors hälsa.

Länge trodde man också att berget var bebott av troll. Det berättas, att man inför de stora helgerna kunde höra deras höns gala och hur det slamrades med mortlar och kittlar inne i berget, som om man höll på att rusta till gästabud. Då och då, berättas det, fick gårdarna besök av trollet Troll-Oxen som kunde ställa till med mycket förtret.

Bra att veta för dig som besökare

  • Parkering finns i anslutning till besöksplatsen.
  • För att ta sig upp på berget behöver stätta passeras.
  • Området betas med lamm.
  • Informationsskylt finns utanför inhägnat område.
  • Marken ägs privat. Tänk på att visa hänsyn och lämna inget skräp.
  • Baraberget är väl synligt från vägen. På andra sidan vägen hittar du Bara öde kyrka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Enligt kulturmiljölagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Socken: Hörsne

Karaktär: Fornborg

Fastighetsägare: Privat

Skyddsform: Fornlämning

Mer information om fornlämning i Fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Från Visby: Kör till Dalhem och sväng mot Hörsne vid kyrkan. Följ skyltning mot Bara. Baraberget ligger längs vägen på vänster sida.

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss