Länsstyrelsen Gävleborg – Gävleborg

Varje kilowattimme (kWh) räknas

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen.

KALENDER

 • 13 27 sep 2022 maj 2023 Klocka som ikon För tider, se program
  Ny som fårägare Det här är kursen för dig som funderar på att börja med får eller nyligen startat upp en fårbesättning.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 19 31 sep 2022 mar 2023 Klocka som ikon För tider, se program
  Tematräffar om dikor Vill du börja med dikor eller har du dikor så är det här kursen där du trimmar dina kunskaper.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 03 09 okt 2022 Klocka som ikon För tider, se program
  Minoritetsveckan i Gävleborg Minoritetsveckan i Gävleborg är en länsövergripande vecka för att synliggöra Sveriges nationella minoriteters rättigheter och kultur samt nationella minoritetsspråk.

  Ingen anmälan krävs

 • 05 okt 2022 Klocka som ikon 10.00 - 11.00
  Vad innebär minoritetslagen?
  Kom och lär dig mer!
  I Sverige finns det fem erkända nationella minoriteter: judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och urfolket samer. Gemensamt för dessa är att de har befolkat Sverige under lång tid och att de utgö...

  Ingen anmälan krävs

Om oss

Nu ska björnarna räknas

Den 21 augusti startar inventeringen av björn och pågår till och med den 31 oktober. Inventeringen utförs genom att frivilliga samlar björnspillning och skickar den på DNA-analys.

Djur

Råd om vilda djur

Vad bör du göra när du hittar skadade djur ute i naturen? Vad kan och får du göra om du får problem med vilda djur på tomten? Du kan vända dig till olika aktörer för att få hjälp.

Om våren är Gysinge naturreservat fyllt av vitsippor. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Besöksmål

Besöksmål

Vi har cirka 200 naturreservat i länet, många välbesökta. I flera av reservaten är stigar, parkeringar och rastplatser tillgängliga. Besök och upptäck några av våra skyddsvärda områden.

Bo och leva

Val 2022: I höst är det dags att rösta igen

Riksdagvalet i Sverige 2022 kommer att äga rum söndagen den 11 september. Då genomförs även val till kommun- och regionfullmäktige.

Kartor över fiskevårdsområden

Fiskekartan.se är länsstyrelsernas register över fiskevårdsområden. Verktyget är en sökbar karta där du kan se gränserna för alla Sveriges fiskevårdsområden.

Samhälle

Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens.

NYHETER

 • 2022-09-30

  Nya civilområden bidrar till stärkt motståndskraft

  Den 1 oktober inrättas sex nya civilområden i Sverige, varav Gävleborgs län ingår i det mellersta civilområdet. Indelningen är en del av den största satsningen som gjorts i modern tid för att återuppbygga och stärka vårt civila försvar.
 • 2022-09-29

  Odla för krisberedskapens skull – ett evenemang öppet för alla

  Under onsdagseftermiddagen fick Länsmuseets gäster möjlighet att lära sig mer om odling och mat inom krisberedskap. Evenem...
 • 2022-09-28

  Nu rullar kampanjen Tack för att du stärker Gävleborgs krisberedskap

  Krisberedskapsveckan är i full gång runt om i Sverige. Med avstamp i årets tema: mat, pågår just nu den kampanj som Länsst...
 • 2022-09-26

  Idag startar Krisberedskapsveckan med lokalproducerad mat i fokus

  Idag startar krisberedskapsveckan i Sverige med årets tema mat och livsmedelsproduktion. Länsstyrelsen Gävleborg har i år ...