Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Medel för bekämpning av översvämningsmygg

En mygga som sitter på en arm

Foto: Mostphotos

Idag har Länsstyrelsen Gävleborg beslutat om hur medlen för myggbekämpning ska delas ut. Pengarna fördelas för bekämpningsåtgärder i området kring nedre Dalälven samt i Forshaga kommun.

Länsstyrelsen Gävleborg tilldelades i regleringsbrev för 2024 totalt 5,4 miljoner kronor som får användas för åtgärder för att begränsa massförekomst av översvämningsmygg. Länsstyrelsen har idag beslutat att tilldela Nedre Dalälvens Utvecklings AB (NEDAB) 5 063 500 kronor samt Länsstyrelsen Värmland 266 500 kronor av dessa medel. Fördelningen av medel baseras på andel bekämpad areal med VectoBac under 2023. Länsstyrelsen Gävleborg tilldelas 50 000 kronor för administration och länsstyrelsen Värmland 20 000 kronor för samma ändamål.

Medel till NEDAB kommer att användas för bekämpningsåtgärder i nedre Dalälvsområdet och berör Sandviken, Gävle, Tierp, Älvkarleby, Sala, Heby och Avesta kommuner. Medel till Länsstyrelsen Värmland kommer att användas för bekämpning i Forshaga kommun.

Beviljade ersättningar får användas för bekämpning enligt givna tillstånd.

Kostnader som får finansieras genom bidrag är bland annat:

  • helikopterkostnader (spridning och stand-by)
  • personal för arbetsuppgifter kopplade till bekämpning
  • drivmedel och lokala transporter
  • eventuell lagerhyra för oförbrukat bekämpningsmedel VectoBac G
  • inköp av VectoBac G.

Mottagarna av bidraget ska lämna en ekonomisk redovisning och verksamhetsberättelse senast den 30 november 2024.
I verksamhetsberättelsen ska mottagaren redogöra för kostnader och åtgärder som utförts. Kostnader som inköp, hyror, löner med mera ska redogöras för i verksamhetsberättelsen. Redovisningen ska delas upp på olika kostnadsposter såsom helikopterkörning, personalkostnader, drivmedel, inköp av VectoBac G med mera.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss