Notarius publicus

Länsstyrelsen utser notarius publicus, som hjälper allmänheten att till exempel intyga namnunderskrifter.

Notarius publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare enligt föräldrabalken.

Det är Länsstyrelsen som utser notarius publicus. Uppdraget kan vara tidsbegränsat. Vi anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Notarius publicus är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området.

Den som har ett förordnande som notarius publicus har ansvar för att säkerställa att förordnandet är giltigt när den utför uppdrag. Länsstyrelsen skickar inga påminnelser om eventuell förnyelse.

Vad gör en notarius publicus?

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att:

  • intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.
  • förse handlingar med apostille (en auktoriserad stämpel som intygar att en signatur på handlingen är äkta).

Notarius publicus tar betalt för sina uppdrag.

Bollnäs kommun

Vakant

Gävle kommun

Bo Karlsson
Advokatbyrån Vigilo AB
Norra Köpmangatan 12 A
803 11 Gävle

Telefon: 010-470 09 00
E-post: info@vigiloab.se

Biträdande:
Anders Franck

Telefon: 070-586 66 16
E-post: anders@juttes.se

Hanna Hedlund
Advokatbyrån Vigilo AB
Norra Köpmangatan 12 A
803 11 Gävle

Telefon: 010-470 09 00
E-post: info@vigiloab.se

Hofors kommun

Vakant

Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner

Christer Sammens
Åklagarmyndigheten

Telefon: 070-671 05 41
E-post: christer.sammens@telia.com

Biträdande:
Anders Wiklund
Arnöviken 32
824 93 Hudiksvall

Telefon: 072-517 86 72
E-post: anders.3914@hotmail.com

Sandvikens kommun

Anders Asplund
Sandvikens kommun
811 80 Sandviken

Telefon: 026-24 12 53
E-post: anders.asplund@sandviken.se

Biträdande:
Advokat Linda Clarstierna
Fokus Advokatbyrå
Skogsbrovägen 9
811 95 Järbo

Telefon: 010-708 03 19
E-post: clarstierna@fokusadvokat.se

Söderhamns kommun

Mari Lundquist
Advokatbyrå Mari Lundquist AB
Västra Parkgatan 2
826 31 Söderhamn

Telefon: 0270-151 20
E-post: mari@advokatlundquist.se

Apostille

Enligt en internationell överenskommelse kan en apostille utfärdas på handlingar, som ska uppvisas i ett annat konventionsland. När en handling försetts med apostille-stämpeln är den undantagen från varje form av bestyrkande, det vill säga normalt krävs inget ytterligare godkännande från utländsk ambassad. En fullständig förteckning över konventionsländerna finns på Haag-konferensens webbplats.

I Sverige har enbart notarius publicus rätt att utfärda apostille. Notarius publicus utses av länsstyrelsen i varje län.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss