Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Projektet: Marint skydd i Gävleborg

Länsstyrelserna har beviljats medel till projektet ”Marint skydd i Gävleborg” från havs- fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021–2027 för att öka andelen marint skyddade områden i Gävleborg län mellan 2023–2025.

Länsstyrelsens uppdrag

Syftet med projektet är att öka det areella skyddet av marina miljöer i Gävleborgs län samt genomföra bevarandeåtgärder kopplat till detta.

En del i genomförandet är att anordna workshops för berörda markägare, aktörer och övriga sakägare som berörs av ett specifikt område som är aktuellt att skydda som marint naturreservat.

I projektet kommer även inventeringar genomföras för att identifiera ytterligare preciserande bevarandevärden samt för att fastställa eventuella behov av restaureringsåtgärder såsom exempelvis tröskelrestaurering eller information om marint skräp.

Preciserade bevarandevärden är arter och habitat som anses viktiga att skydda och finns identifierade i den regionala planen för marint områdesskydd i Bottniska viken.

Plan för marint skydd i Bottniska viken, sidan "Skyddad natur"

Projektet är delvis finansierat av pengar från Europeiska havs- fiskeri- och vattenbruksfonden.

Informera och samla in synpunkter

Länsstyrelsen vill samverka med berörda personer och organisationer och kommer skicka ut information om workshops och seminarier i länsstyrelsens kalenderhändelser samt lägga upp informationen under ”på gång just nu” på denna sida.

Vilka områden kommer att beröras i länet?

Fyra områden är aktuella för marint områdesskydd i projektet ”Marint skydd i Gävleborg”:

  • Harkskärsfjärden, Gävle kommun
  • Hillevik- och Trödjefjärden, Gävle kommun
  • Tupparna-Kalvhararna, Söderhamns kommun
  • Ornskarpen-Karelen, Nordanstigs kommun.

På gång just nu

Workshop om förslag till föreskrifter för Tupparna-Kalvhararna den 15 maj 2024.

Workshop om reservatsbildning Tupparna - Kalvhararna

Logotyp för EU med text "medfinansieras av Europeisk unionen". 

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss