Våsbo fäbodar

Våsbo är idag en av länets bäst bevarade fäbodar det är inte mycket som har förändrats sedan mitten av 1800-talet. Än idag betar djuren på Våsbo och markerna består av slåtterängar, beteshagar, åkrar och skogspartier.

De flesta byggnaderna har hög ålder och det finns ett omfattande system av gärdesgårdar såväl inom fäboden som i gränserna mot utmarken.

Våsbo är öppet för allmänheten och det finns en trevlig vandringsled genom fäboden.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering