Storjungfrun

Fyrhamnen på ön Storjungfrun. Foto: Andreas Håberg, Söderhamns kommun

Fyrhamnen på ön Storjungfrun. Foto: Andreas Håberg, Söderhamns kommun

Storjungfrun är den största av de 500 öarna i Söderhamns kommun. Området ligger 10 km sydost om Ljusne och omfattar 1280 ha.

Ön ligger drygt 20 km sydost om Söderhamn och är en gåva från Gustav II Adolf som i samband med överlämnandet av stadsprivilegierna den 7 september 1620 också överlät Storjungfrun och de övriga öarna från staten till Söderhamns kommun.

Storjungfruns historia är lång och spännande med fornlämningar, hamnar, fyr, kapell och skeppsvrak. 

Den biologiska mångfalden på ön artrik. Det finns många arter som sällan ses i Hälsingland. På flera platser kan man se säregna orkidéer, rödlistade insekter och svampar och den vitblommande örten myskmadra.

Storjungfruns naturreservat ägs och förvaltas av Söderhamns kommun. För mer information om reservatet, kontakta Söderhamns kommunlänk till annan webbplats.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Bad/badplats
  • Eldplats
  • Informationstavla
  • Rast-/vindskydd
  • Rast-/övernattningsstuga
  • Rastplats
  • Vandringsled

Kontakt

Fakta

Areal: 1280 ha
Skyddsår: 2014
Kommun: Söderhamn
Förvaltare: Söderhamns kommun
Karaktär: Skog, klapperstensfält, strandängar, steniga stränder, hav