Lugnsjön

Lugnsjöns vassar hyser ett rikt fågelliv. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Lugnsjöns vassar hyser ett rikt fågelliv. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Lugnsjöns naturreservat är ett lummigt naturområde bara några kilometer från Söderhamns centrum. Den grunda och näringsrika fågelsjön är välbesökt, både för utbildning och rekreation.

Reservatet ligger vid Lugnet 3 km öster Söderhamn och omfattar 36 ha. Längs den södra stranden finner du en frodig lundvegetation. Här finns gott om gråal och intressanta växter som sårläka, slokstarr och hässlebrodd.

I början av 1900-talet sänktes Lugnsjön med ca 1 meter, för att vinna mark. Så småningom började sjön växa igen, men den räddades av ideella krafter, med stöd av kommunen, i början av 90-talet.

Djur i Lugnsjön

I området finns stigar och ett fågeltorn. Här häckar fåglar som skäggdopping, svarthakedopping, vigg och brunand. Även rörhöna och vattenrall förekommer regelbundet vid sjön.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

 • skada fast föremål eller ytbildning
 • göra åverkan på skogsbeståndet, ris-, ört- eller markvegetationen
 • framföra motordrivet fordon
 • elda eller ta ved
 • tälta
 • medvetet störa djurlivet

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Areal: 36 ha
Skyddsår: 1972
Kommun: Söderhamn
Förvaltare: Söderhamn
Karaktär: Skog och vatten