Järvsöklacken

Milsvid utsikt från Järvsöklackens topp. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Milsvid utsikt från Järvsöklackens topp. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Järvsöklacken är ett välkänt och välbesökt 390 meter högt berg, nära Järvsö samhälle. Det bildar, med sin tydligt markerade klackliknande topp, ett landmärke som syns från många håll i trakten. En vandringsstig leder upp till toppen från söder och från nordost. På toppen finns en grillkåta med och fin utsikt.

Området ligger 4 km nordost om Järvsö och omfattar 83 ha. På berget och i dess sluttningar utbreder sig värdefulla naturskogar av olika typer.

Stor variation i skogen

Den branta terrängen bidrar till stor variation i skogen och det finns både hällmarker med hällmarksflora och mager brandpräglad tallskog, fuktig, hänglavsrik grannaturskog samt örtrik lövskog med förekomst av lind.

I barrskogen är det bitvis stort inslag av lövträd. Det finns gamla torrakor, död ved, levande tallar med brandljud och gamla tallar (ca 300 år). 

Järvsöklacken förvaltas av Ljusdals kommun.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

 • framföra motordrivet fordon. Snöskoter är tillåtet att köra på särskild markerad stig upp till toppen (se bilaga 6),
 • ta ved. Eldning endast tillåten på anvisade platser,  
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,  
 • skada, plocka eller samla in växter och svampar.
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
 • samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
 • medföra hund som inte är kopplad (gäller ej hund som används under jakten) eller annat okopplat husdjur,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • skada fast föremål eller ytbildning, som t.ex. att omlagra eller bortföra sten,
 • rida eller cykla,
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur,
 • bedriva bergsklättring,

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled
 • Eldplats Eldplats
 • Rastplats Rastplats
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Kontakt

Fakta

Storlek: 83 ha
Skyddsår: 2011
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Ljusdals kommun 
Karaktär: Skog

Missa inte

Det fantastiska utsikten från toppen. Här kan du också grilla i kåtan.