Länsstyrelsen Gävleborg – Gävleborg

Stöd till jordbruk och landsbygd

Du som är jordbruksföretagare kan få stöd för att utveckla eller investera i ditt företag. Stöden ska bland annat öka konkurrenskraften och hållbarheten i svenskt jordbruk och bidra till målen i den svenska livsmedelsstrategin.

KALENDER

 • 18 31 jan 2023 mar 2023 Klocka som ikon För tider, se program
  Tematräffar om dikor Vill du börja med dikor eller har du dikor så är det här kursen där du trimmar dina kunskaper.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 07 27 mar 2023 maj 2023 Klocka som ikon För tider, se program
  Ny som fårägare Det här är kursen för dig som funderar på att börja med får eller nyligen startat upp en fårbesättning.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 28 13 mar 2023 jun 2023 Klocka som ikon För tider, se program
  Grundkurs yrkesmässig odling av grönsaker Kursen vänder sig till dig som nyligen startat eller planerar att starta en yrkesmässig odling av grönsaker. Kursen genomförs både på sal och ute hos odlare i Dalarna och Gävleborg.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 30 mar 2023 Klocka som ikon 09.30 - 16.00
  Markägarkonferens Konferensen vänder sig till turistföretagare på landsbygden och till markägare som berörs av turismen. Vi kommer att belysa vad som gäller för turism på annans mark, allemansrätten och avtal med markä...

  Anmälningsdatum är passerat

Om oss

Skolsatsning i naturum Färnebofjärden

I Gysinge vid nedre Dalälven har du som skolklass möjlighet att känna, titta och uppleva naturen genom guidning eller roliga aktiviteter som är helt gratis.

Hundspann på myren i Hamra nationalpark

Besöksmål

Besöksmål

Vi har cirka 200 naturreservat i länet, många välbesökta. I flera av reservaten är stigar, parkeringar och rastplatser tillgängliga. Besök och upptäck några av våra skyddsvärda områden.

Natur och landsbygd

Strandskyddsdispens

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område? Då behöver du ansöka om dispens från strandskyddet hos Länsstyrelsen eller kommunen.

Djur

Älgjakt

Årets jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om att registrera din mark som licensområde eller älgskötselområde.

Samhälle

Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens.

Djur

Råd om vilda djur

Vad bör du göra när du hittar skadade djur ute i naturen? Vad kan och får du göra om du får problem med vilda djur på tomten? Du kan vända dig till olika aktörer för att få hjälp.

NYHETER

 • 2023-03-24

  Ny klimatrapport bekräftar det allvarliga läget

  Den 20 mars presenterade FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) sin sjätte syntesrapport "Klimat i förändring". Rapporten bekräftar att det är ett mycket allvarligt läge och att det är brådskande att vidta mer ambitiösa åtgärder för att säkra en hållbar framtid för alla.
 • 2023-03-22

  Skyddsjakt efter varg i Ovanåker

  Tisdagen den 21 mars 2023 beslutade länsstyrelsen om skyddsjakt efter en varg i ett område runt byarna Voxna, Homna och Ga...
 • 2023-03-22

  Så arbetar Länsstyrelsen för strömmingen

  Strömmingsfisket har blivit både intensivare och bedrivs med allt effektivare metoder senaste åren och har börjat hota str...
 • 2023-03-15

  Skyddsjakt efter skarv vid Gävleborgskusten

  Länsstyrelsen har beslutat om skyddsjakt efter 1 900 skarvar längs Gävleborgskusten. Beslutet bygger på de skyddsjaktansök...