Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

eu-flaggan

EU-valet och valsäkerhet

I Sverige kan du rösta i valet till Europaparlamentet den 22 maj–9 juni. Du kan förtidsrösta eller rösta i din vallokal på valdagen. Det svenska valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt. Valen är fria, hemliga och direkta. Röstningen sker lokalt över hela landet, röstmottagning och rösträkning är offentliga. Alla valsedlar sparas tills nästkommande val vunnit laga kraft. Därför kan du lita på valresultatet.

KALENDER

 • 30 maj 2024 Klocka som ikon 09.00 - 15.15
  Smakresa - Tema mat och beredskap Välkommen på en studieresa med tema mat och beredskap. Under dagen besöker vi företag som producerar och lagar mat och får uppleva den fantastiska smakpalett som södra Hälsingland kan bjuda på. Vi får...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 31 31 maj 2024 mar 2024 Klocka som ikon 10.00 - 11.30
  Nikotinprodukter - forskning, bruk och lagstiftning Temat för tobaksfria dagen 2024 är ”Skydda barn och unga från tobaksindustrins påverkan”. Dagen syftar till att uppmärksamma vikten av att förebygga tobaks- och nikotinbruk.

  Ingen anmälan krävs

 • 03 jun 2024 Klocka som ikon 09.00 - 16.30
  Vad är hedersrelaterat våld och förtryck och vilka skydd finns i svensk lagstift... Enheten för social hållbarhet vid Länsstyrelsen Gävleborg bjuder in till en dag om: Hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet med dagen är att ge ökade kunskaper inom hedersrelaterat våld och förtryck...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 03 jun 2024 Klocka som ikon 10.00 - 16.00
  Vilda växter – ogräs eller gogräs? Vill du lära dig om vilka växter som går att äta i naturen, och hur du kan göra en god måltid med växterna? Delta då på en vild växtvandring med växtguiden Nanna Borchert från Östersund.

  Anmälningsdatum är passerat

Natur och landsbygd

Kontrollerade naturvårdsbränningar

Länsstyrelsen planerar att genomföra kontrollerade naturvårdsbränningar i flera områden i Gävleborg under 2024. Bränningen är en del av skötseln och vi för den för att gynna många växt- och djurarter.

Samhälle

Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens.

Djur

Jakt och vilt

Vilka vilda djur du får jaga står i jaktförordningen. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

Ensilagebalar på åker

Natur och landsbygd

Stöd till jordbruk och landsbygd

Du som är jordbruksföretagare kan få stöd för att utveckla eller investera i ditt företag. Stöden ska bland annat öka konkurrenskraften och hållbarheten i svenskt jordbruk.

Miljö och vatten

Klimatklivet - stöd för idéer som gynnar klimatet

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

Samhälle

ANDTS - förebyggande arbete

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i länet.

NYHETER

 • En grupp av människor har möte vid ett rektangulärt bord, vi kortändan av bordet syns en bildskärm. 
  2024-05-24

  Beredskapsplanering ska skydda kulturarvet

  Den 13 maj samlades Rådet för skydd av kulturarv för första gången. Rådet består av högsta ledningen för myndigheter inom kulturarvssektorn, företrädare för museer, länsstyrelser och Svenska kyrkan. Uppdraget är att bidra till en effektiv beredskapsplanering inom kulturarvsområdet.
 • 2024-05-23

  Skölden som skyddar vår kultur

  Just nu arbetar Länsstyrelsen Gävleborg med att sätta upp skyltar på kulturegendomar i länet. Det för att skydda dem i hän...
 • 2024-05-22

  Naturvårdsbränning i Hamra nationalpark gynnar biologisk mångfald

  Uppdaterad 23 juni: Naturvårdsbränningen i Hamra nationalpark, onsdagen den 22 juni, gick bra. Förloppet var hela tiden ko...
 • 2024-05-20

  Utlysning av stöd för kompetensutveckling

  Under perioden 2 maj - 2 juni utlyser Länsstyrelsen Gävleborg stöd för kompetensutveckling inom Sveriges strategiska plan ...

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss