Länsstyrelsen Gävleborg – Gävleborg

Varje kilowattimme (kWh) räknas

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen.

KALENDER

 • 13 dec 2022 Klocka som ikon 13.30 - 15.30
  Nationella ramverket för vandringsleder – vart leder vägen för Gävleborg Vilka möjligheter och utmaningar står vi inför i vårt län för att länsgemensamt kunna utvecklas till en vandringsdestination? Under det här utbildningstillfället försöker vi reda ut vad det nationella...

  Anmäl dig här – senast 12 december

 • 14 dec 2022 Klocka som ikon 12.00 - 13.00
  Lunchseminarium om Kriminalvårdens arbete med våldsutövare Välkommen till ett seminarium om Kriminalvårdens arbete med våldsutövare, med särskilt fokus på Kriminalvårdens regeringsuppdrag att utreda hur Predov kan spridas till socialtjänst och region.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 15 dec 2022 Klocka som ikon 11.00 - 13.00
  Gårdsträff på Skrämsta gård Välkommen till gårdsträff med erfarenhetsutbyte på Skrämsta gård om hur växtodlingssäsongen varit.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 15 dec 2022 Klocka som ikon 13.00 - 15.00
  Energibesparings­åtgärder i offentlig verksamhet Länsstyrelserna arrangerar tillsammans med Energimyndigheten ett informationstillfälle om energibesparingsåtgärder i offentlig verksamhets kontorslokaler.

  Anmäl dig här – senast 12 december

Om oss

Skolsatsning i naturum Färnebofjärden

I Gysinge vid nedre Dalälven har du som skolklass möjlighet att känna, titta och uppleva naturen genom guidning eller roliga aktiviteter som är helt gratis.

Hundspann på myren i Hamra nationalpark

Besöksmål

Besöksmål

Vi har cirka 200 naturreservat i länet, många välbesökta. I flera av reservaten är stigar, parkeringar och rastplatser tillgängliga. Besök och upptäck några av våra skyddsvärda områden.

Natur och landsbygd

Strandskyddsdispens

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område? Då behöver du ansöka om dispens från strandskyddet hos Länsstyrelsen eller kommunen.

Djur

Älgjakt

Årets jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om att registrera din mark som licensområde eller älgskötselområde.

Samhälle

Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens.

Djur

Råd om vilda djur

Vad bör du göra när du hittar skadade djur ute i naturen? Vad kan och får du göra om du får problem med vilda djur på tomten? Du kan vända dig till olika aktörer för att få hjälp.

NYHETER

 • 2022-12-05

  Älgförvaltningsområde ändrar gräns

  Gränsdragningen för Ljusnan-Voxnans älgförvaltningsområde ändras efter beslut från Länsstyrelsen Gävleborg.
 • 2022-12-02

  Åtgärder mot granbarkborre skyddar natur och gör reservaten säkrare att besöka

  Sedan den torra och varma sommaren 2018 har angreppen från granbarkborre i södra Sverige varit mycket stora och det gäller...
 • 2022-12-02

  Beslut om utbetalning av EU:s jordbrukarstöd till länets lantbrukare

  Idag 2 december får de allra flesta av länets lantbrukare sina direktstöd och slututbetalning av kompensationsstödet utbet...