KALENDER

 • 14 jun 2021 Klocka som ikon 18.00 - 19.30
  Prova på mathantverk - Mjölk För dig som vill lära dig att förädla egenproducerade eller köpta råvaror till stekost.

  Anmäl dig här – senast 13 juni

 • 17 jun 2021 Klocka som ikon 16.30 - 18.00
  Digital fältvandring Länsstyrelsen Gävleborg bjuder in till digital fältvandring tillsammans med Växtskydds­centralen i Uppsala.

  Anmäl dig här – senast 15 juni

 • 17 jun 2021 Klocka som ikon 18.00 - 19.30
  Prova på mathantverk - Grönsaker För dig som vill lära dig att förädla egenproducerade eller köpta råvaror till syrade grönsaker.

  Anmäl dig här – senast 16 juni

 • 21 jun 2021 Klocka som ikon 18.00 - 19.30
  Prova på mathantverk - Bär För dig som vill lära dig att förädla egenproducerade eller köpta råvaror till sylt eller marmelad.

  Anmäl dig här – senast 20 juni

Samhälle

Volontärer till vaccinering

Var med och gör en historisk insats. Tillsammans kan vi se till att vaccineringen mot coronaviruset fungerar smidigt och effektivt. Nu söker vi kövärdar, patientvärdar och parkeringsvakter.

Samhälle

ANDTS - förebyggande arbete

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i länet.

Besöksmål

Besöksmål

I Gävleborg finns cirka 200 naturreservat. Allt från mindre reservat med skyddsvärd natur till större med fina möjligheter till friluftsliv.

Samhälle

Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens.

Samhälle

Kulturmiljö

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och fornlämningar ger både upplevelser och kunskaper om vårt län.

Miljö och vatten

Miljöövervakning

Länsstyrelsen är med och övervakar miljön i Sverige. Vi studerar bland annat regionala miljöfrågor som är viktiga i länet just nu.

NYHETER

 • 2021-06-09

  Länsstyrelsen lanserar Gävleborgs regionala skogsprogram

  Skogen är avgörande om vi ska klara av att ställa om till ett fossilfritt samhälle och minska klimateffekterna. Vi som lever i Gävleborg ser skogen som något självklart och naturligt där vi både kan hämta kraft och utöva aktiviteter men också säkerställa biologisk mångfald, sysselsättning och ekonomisk trygghet.
 • 2021-06-08

  Skyddsområden för fågel i Gävleborg

  I Gävleborgs län finns det områden för fåglar där du inte får vistas eller där du ska undvika att vistas i under delar av ...
 • 2021-06-08

  Utbildningsprojekt ska tillvarata erfarenhet inom hälso- och sjukvård

  Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att fördela fyra miljoner kronor till projekt som anordnar utbildningar f...
 • 2021-06-06

  Landshövding Per Bills nationaldagshälsning

  Lagom till nationaldagen har Sverige så sakta börjat öppna upp igen och vi går mot ljusare tider och minskade restriktioner.