Länsstyrelsen Gävleborg – Gävleborg

Läget i omvärlden

Med anledning av kriget i Ukraina och den allvarliga säkerhetspolitiska situationen i Europa har Länsstyrelsen fått flera uppdrag. Ett uppdrag är att vi veckovis redovisar hur det svenska samhället påverkas.

KALENDER

Om våren är Gysinge naturreservat fyllt av vitsippor. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Besöksmål

Besöksmål

Vi har cirka 200 naturreservat i länet, många välbesökta. I flera av reservaten är stigar, parkeringar och rastplatser tillgängliga. Besök och upptäck några av våra skyddsvärda områden.

Bo och leva

Hitta en vigselförrättare i Gävleborg

Behöver du en vigselförrättare? Länsstyrelsen Gävleborg utser borgerliga vigselförrättare och har en lista över vilka personer som är vigselförrättare i länets kommuner.

Kartor över fiskevårdsområden

Fiskekartan.se är länsstyrelsernas register över fiskevårdsområden. Verktyget är en sökbar karta där du kan se gränserna för alla Sveriges fiskevårdsområden.

Om oss

Nu är Länsstyrelsen Gävleborg omcertifierad inom HBTQI

Nu har hela myndigheten omcertifierats inom HBTQI och en gemensam handlingsplan har tagits fram.

Bo och leva

Val 2022: I höst är det dags att rösta igen

Riksdagvalet i Sverige 2022 kommer att äga rum söndagen den 11 september. Då genomförs även val till kommun- och regionfullmäktige.

Samhälle

Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens.

NYHETER

 • 2022-05-25

  Utbildningsdag för att stärka försörjningsberedskapen

  Under tisdagen den 24 maj höll Länsstyrelsen Gävleborg tillsammans med Livsmedelsverket en utbildningsdag i civilt försvar och försörjningsberedskap. Bland de inbjudna fanns både kommuner, frivilligorganisationer och personer från näringslivet.
 • 2022-05-23

  Dispens att störa skarv i Rudsjön

  Länsstyrelsen har den 23 maj beviljat dispens för bostadsrättsföreningen, som ligger i anslutning till kolonin, att störa ...
 • 2022-05-19

  Totalförsvaret stärks – Gävleborgs län blir en del av Mellersta civilområdet

  Landets länsstyrelser delas in i sex civilområden från och med den 1 oktober 2022. Förändringen är en del av en större myn...
 • 2022-05-18

  Stort intresse i länet för elektrifiering av tung fordonstrafik

  Intresset för att ställa om inom transportsektorn är stort i länet. Det visar de antal ansökningar som kommit in under Ene...