Länsstyrelsen Gävleborg – Gävleborg

Aktuellt


Med anledning av covid-19 är vi tvungna att omfördela resurser för att klara av bemanningen av vår krislednings­organisation.

Detta innebär att handläggning kan ta längre tid än normalt och att vissa arbetsuppgifter behöver flyttas fram i tid. Vi hoppas att allmänhet, företag, organisationer och andra aktörer har förståelse för detta.