Anmäl bristande djurhållning

Om du vill anmäla att djur sköts dåligt eller far illa kan du kontakta oss via telefon, e-post eller brev. Du måste lämna uppgifter som namn och adress på den du vill anmäla. Vi måste också få veta var djuren finns, annars kan vi inte göra kontroll av djuren och ärendet riskerar att avskrivas.  

I din anmälan ska följande information finnas:

  • Namn och adress på den som äger eller har djuren
  • Var djuren finns, adress eller vägbeskrivning
  • Vad är det för djur anmälan gäller?
  • Hur många djur är det?
  • Vilka fel eller brister är det djuren utsätts för? Har de mat och vatten?
  • Övriga uppgifter det är bra om vi känner till är: När hände detta med djuren och/eller hur länge har det pågått?

Kontakta oss

Anmälan via djurskyddstelefonen:

010-22 50 501
Måndag klockan 11.00-12.00, tisdag till fredag klockan 10.00-12.00.

Under vecka 26 till och med vecka 31 är telefonen är öppen måndag klockan 11.00-12.00. Onsdag och fredag klockan 10.00-12.00.

Du kan nå djurskyddshandläggarna via länsstyrelsens växel 010-225 00 00. Du behöver inte uppge ditt namn. En kopia av anmälan lämnas till den som blir anmäld. Länsstyrelsen kan inte garantera anonymitet.

Brev skickar du till:

Länsstyrelsen Dalarnas län
Djurskydd
791 84 Falun 

E-post skickar du till:

djurskydd.dalarna@lansstyrelsen.se

Du kan inte vara anonym om du skickar e-post. Din e-postadress kommer att finnas med i anmälan. IP-adressen loggas.

Kontakt