Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Anmäl bristande djurhållning

Om du vill anmäla att djur sköts dåligt eller far illa kan du kontakta oss via telefon, e-post eller brev. Du måste lämna uppgifter som namn och adress på den du vill anmäla. Vi måste också få veta var djuren finns, annars kan vi inte göra kontroll av djuren och ärendet riskerar att avskrivas.

Rådgör om du är osäker

Ring och rådgör med oss via vår djurskyddstelefon om du är osäker på om det finns tillräckliga skäl för att lämna en anmälan. Vi får in många anmälningar som visar sig vara obefogade och där djur hålls i enlighet med lagstiftningen. Det tar tid att kontrollera anmälningar och den tiden används bäst för djur som verkligen far illa.

Djurskyddstelefon:

010-225 05 01

Så behandlas en inkommen anmälan

När en anmälan inkommer till Länsstyrelsen diarieförs den och får ett diarienummer. Anmälan blir därmed en offentlig handling som kan begäras ut. Du har möjlighet att vara anonym mot myndigheten. Ange då inte ditt namn eller dina kontaktuppgifter när du lämnar en anmälan till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan inte garantera att den du anmäler inte kommer förstå vem som har lämnat uppgifterna.

Samtliga anmälningar som inkommer till Länsstyrelsen prioriteras efter allvarlighetsgrad. Länsstyrelsen hanterar sedan ärendet enligt en nationell rutin.

I din anmälan ska följande information finnas

 • Namn och adress på den som äger eller har djuren
 • Var djuren finns, adress eller vägbeskrivning
 • Vad är det för djur anmälan gäller?
 • Hur många djur är det?
 • Vilka fel eller brister är det djuren utsätts för? Har de mat och vatten?
 • Övriga uppgifter det är bra om vi känner till är: När hände detta med djuren och/eller hur länge har det pågått?

Hit vänder du dig i olika typer av djurärenden

Olika ärendetyper och vart du vänder dig i ärendet.

Typ av ärende

Ansvarig

Ljudstörningar från djurhållning

Kommunen

Luktstörningar från djurhållning

Kommunen

Olägenheter för människors hälsa

Kommunen

Vilda djur i tätbebyggda områden

Kommunen

Gödselspridning

Kommunen

Tillstånd för giftiga ormar och ödlor

Kommunen

Lösspringande djur som orsakar akut fara

Polismyndigheten

Efterlysa försvunna djur

Polismyndigheten

Statens vilt som upphittats döda

Polismyndigheten

Hund i varm bil akut

Polismyndigheten

Akuta djurskyddsproblem (utanför Länsstyrelsens kontorstid)

Polismyndigheten

Misstanke om brott till exempel djurplågeri

Polismyndigheten

Djurskyddslagstiftningen följs inte

Länsstyrelsen

Tillsynslagstiftningen för hund och katt följs inte

Länsstyrelsen

Djur som hålls av människor som uppenbart riskerar att fara illa till exempel övergivna tamdjur

Länsstyrelsen

Om det bor för många katter på ett ställe händer det ofta att några av katterna förvildas eller ges sig av för att söka efter nya hem. Ibland händer det också att människor överger sina katter. I Sverige finns inga vildkatter, utan bara tamkatter som blivit förvildade.

Katter utan ägare far ofta mycket illa. Många tror att katter klarar sig själva eftersom de är de enda tamdjur vi släpper ut helt fritt, men detta stämmer inte. De får ofta för lite mat och kan få sår, skador och sjukdomar som inte tas hand om. Dessutom får de ofta köldskador på öron och svans.

Enligt lagen ska du som är kattägare se till att din katt sköts om, mår bra och inte är till besvär för andra.

Katt utan ägare– vad gör jag?

Om du misstänker att en katt är utan ägare kan du vidta följande åtgärder:

 • Efterlys en ägare på sociala medier eller genom att sätta upp lappar med en beskrivning och foto av katten.
 • Kontrollera om möjligt om katten är märkt (halsband, tatuering eller chip).
 • Om du inte hittar någon ägare till katten, kontakta gärna ett katthem för att se om de har möjlighet att ta emot den. Alternativt kan ett katthem eventuellt vara behjälplig med att kontrollera ID-märkning, eftersöka djurägare med mera.
 • Kontakta länsstyrelsen om det är uppenbart att katten är övergiven eller utsatt för lidande. Om du själv löser katten situation behöver du inte kontakta Länsstyrelsen.

Foder

Djur ska ges tillräckligt med foder av god kvalitet. Foder och utfordingssrutiner ska anpassas efter djurets behov.

Tänk på att avsaknad av foder inte behöver betyda att djuret inte får tillräckligt med foder, förutsatt att djuret har ett bra hull.

Du kan läsa mer om utfodring av djur på www.jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.. Där kan du också hitta föreskrifter och annan lagstiftning för de olika djurslagen.

Hull

Foder och utfodringsrutiner ska anpassas efter djurets behov.

Om djuret är magert eller överviktigt har det fått för lite eller för mycket foder eller så är djuret sjukt. Vad du tycker är ett magert eller övervikt på ett djur kan skilja sig från vad länsstyrelsen bedömer eller vad någon annan anser vara övervikt. Därför är det viktigt att du beskriver med flera ord vad du menar med mager eller överviktig i din beskrivning av djuret så att vi kan göra rätt bedömning av din anmälan.

Du kan läsa mer om utfodring av djur på www.jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.. Där kan du också hitta föreskrifter och annan lagstiftning för de olika djurslagen.

Vatten

Djur ska ges tillräckligt med vatten av god kvalitet. Vatten och utfodringsrutiner ska anpassas efter djurets behov.

Alla djurslag måste inte ha fri tillgång till vatten enligt lagstiftningen. Det finns också skillnader inom olika djurslag beroende på hur djuren hålls.

När det gäller hund och katt ska de alltid ha fri tillgång till rent dricksvatten om de hålls inomhus.

För exempelvis nötkreatur, får och häst finns det inte krav i lagstiftningen att de alltid ska ha tillgång till vatten. Det räcker med att de får dricka sig otörstiga två gånger per dygn.

Du kan läsa mer om vatten till djur på www.jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.. Där kan du också hitta föreskrifter och annan lagstiftning för de olika djurslagen.

Tillsyn

Alla djur ska ses till minst en gång varje dag. Högrdräktiga djur, nyfödda djur, skadade eller sjuka djur behöver ses till oftare än så.

För hund och katt är det högre krav, de behöver alltid ses till minst två gånger per dygn.

I tillsynen av djur ingår det att vidta åtgärder för att tillgodose djurens behov, exempelvis att fylla på foder och vatten, rengöring och att tillkalla veterinär vid behov.

Du kan läsa mer om tillsyn av djur på www.jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.. Där kan du också hitta föreskrifter och annan lagstiftning för de olika djurslagen.

Rastning

Hundar som hålls inomhus ska rastas utomhus regelbundet. De bör rastas minst var sjätte timme dagtid. Valpar, äldre hundar och sjuka hundar bör rastas oftare än så. Hundar som hålls permanent i rastgård ska rastas utanför rastgården minst en gång per dag.

Du kan läsa mer om rastning av hund på www.jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.. Där kan du också hitta föreskrifter och annan lagstiftning för de olika djurslagen.

Sällskap

De allra flesta djur behöver sällskap av en artfrände eller människa vaje dag.

 • Hundar och katter bör få sällskap av någon av samma art eller människa några timmar varje dag.
 • Hästar ska som regel kunna se, höra, känna lukten av och få daglig fysisk kontakt med andra hästar antingen i hagen eller i stallet.
 • Nötkreatur ska kunna ha ögonkontakt med och kunna beröra andra nötkreatur.
 • Får och grisar ska hållas i par eller grupp med djur av samma art.

Du kan läsa mer om krav på sällskap till djur på www.jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.. Där kan du också hitta föreskrifter och annan lagstiftning för de olika djurslagen.

Ligghall

Ligghall krävs när lantbruksdjur och häst hålls som utegångsdjur under den kalla årstiden. En ligghall är ett stall för lösgående djur där djuren inte hålls instängda utan kan välja att gå ut i hage när de vill. Den kalla årstiden infaller när medeldygnstemperaturen understigit fem plusgrader fem dagar i följd och då gräset slutat växa. Ligghallskravet upphör för utegångsdjur igen till våren när det varit fem plusgrader i medledygnstemperatur i fem dagars i följd.

För lantbruksdjur krävs ligghall under den kalla årstiden när djuren går ute mer än 12 timmar per dygn och för häst när de går ute mer än 16 timmar under den kalla årstiden.

Du kan läsa mer om ligghall till djur på www.jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.. Där kan du också hitta föreskrifter och annan lagstiftning för de olika djurslagen.

Miljö och utrymmen

Generellt ska alla djur ha en ren och godtagbar miljö. Det kan handla om rena och torra liggplatser, en god luftkvalité och att inte heller skadliga föremål eller ämnen ska finnas inom räckhåll för djuren. Olika djurslag har även olika krav på storlek i de utrymmen de befinner sig i, exempelvis i bostäder, stall eller ligghallar.

Du kan läsa mer om krav kring miljö och utrymmen för djur på www.jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.. Där kan du också hitta föreskrifter och annan lagstiftning för de olika djurslagen.

Sjuka eller skadade djur

Ett djur som är skadat eller sjukt ska snarast ges nödvändig vård eller avlivas. Om ett djur genom sitt beteende visar tecken på ohälsa, ska djuret snarast få vård eller andra lämpliga åtgärder vidtas. Vid behov ska djuret undersökas och behandlas av veterinär. Tecken på ohälsa kan exempelvis vara hälta, förändrat rörelsemönster, att djuret tappar matlusten, dricker onormalt mycket, kissar mer eller oftare, beter sig aggressivt, vilar/sover onormalt mycket eller drar sig undan.

I det här faktabladet finns tips på hur du kan förbereda dig om du av någon anledning inte kan ta hand om ditt djur längre.

Vem tar hand om ditt djur om du blir sjuk? Länk till annan webbplats.

Om du vill anmäla att djur far illa ringer du till Länsstyrelsens djurskyddshandläggare.

Om du vill vara anonym ska du inte presentera dig med namn eller lämna andra uppgifter om dig själv.

Telefonnummer och telefontid

Telefonnummer: 010-225 05 01

Telefontid

Helgfri tisdag–fredag klockan 10:00–12:00.

Vi reserverar oss för att vi ibland inte kan svara på grund av möte eller att handläggare är ute på kontroll. Vi ber er då att prova ringa lite senare, eller nästa dag.

Vid akuta ärenden under annan tid kan du kontakta växeln på telefon 010-225 00 00.

Utanför kontorstid och helger kan Polisen kontaktas på telefon 114 14 om situationen för djuren anses vara så akut att anmälan inte kan vänta till nästa vardag.

Länsstyrelsen ansvarar inte för alla djurfrågor

 • Om anmälan gäller djur som är störande för omgivningen, till exempel katter som kissar på grannars utemöbler, kontaktar du kommunen.
 • Ett upphittat djur som inte far illa, inte antas vara övergiven och inte utgör en fara för andra och som kan antas ha en ägare och ett visst ekonomiskt värde, till exempel en lös hund, kan hanteras som hittegods. Kontakta Polisen genom att ringa 114 14.
 • Vi ansvarar inte för vilda djur. Om du hittar skadat vilt kontaktar du Polisen genom att ringa 114 14.

Länsstyrelsens arbete med djurskyddskontroller

Du kan nå djurskyddshandläggarna via länsstyrelsens växel. Du behöver inte uppge ditt namn. En kopia av anmälan lämnas till den som blir anmäld. Länsstyrelsen kan inte garantera anonymitet.

Brev skickar du till

Länsstyrelsen Dalarnas län
Djurskydd
791 84 Falun

E-post skickar du till:

dalarna@lansstyrelsen.se

E-post till Länsstyrelsen i Dalarnas län

Du kan inte vara anonym om du skickar e-post. Din e-postadress kommer att finnas med i anmälan. IP-adressen loggas.

Så här hanterar vi dina personuppgifter.

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss