Grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen bevakar tillgången till grundläggande betaltjänster och arbetar med regionala stöd- och utvecklingsinsatser.

Grundläggande betaltjänster handlar om att alla personer ska kunna betala räkningar och ta ut kontanter oavsett var i landet man bor. Företag, föreningar och andra organisationer ska kunna sätta in sina dagskassor på bankkonton.

Bevakning av grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen bevakar om möjligheten att använda grundläggande betaltjänster är tillräcklig och motsvarar behoven i samhället. Vi har ett särskilt ansvar att undersöka hur situationen ser ut för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Varje år redovisar vi resultaten i en rapport till regeringen.

Bevakning av grundläggande betaltjänster 2022 Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens stöd- och utvecklingsinsatser

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med kommuner, företag, föreningar och andra parter för att bedöma om det finns behov av statliga insatser för betaltjänster. Länsstyrelsen kan till exempel ge stöd till betaltjänstombud där man kan betala räkningar, ta ut pengar eller lämna in dagskassor. Det handlar ofta om orter och områden på landsbygden där det inte går att lösa tillgången till grundläggande betaltjänster på något annat sätt. Vanligtvis är det lokala handlare som ställer upp och agerar betaltjänstombud.

På många ställen genomför Länsstyrelsen även utvecklingsinsatser. Det kan till exempel vara informationsprojekt för att hjälpa människor att använda digitala betaltjänstlösningar.

Tjänster som erbjuder möjligheten att ta ut kontanter, betala räkningar eller sätta in dagskassor. Vissa ombud erbjuder samtliga tre tjänster och andra erbjuder någon eller några av dem.

Ofta är det lokala handlare eller bensinstationer som är betaltjänstombud. Men även andra aktörer som exempelvis intresseföreningar kan ansöka om att bli betaltjänstombud. Om du vill veta vilka möjligheter till stöd som finns, kontakta oss på Länsstyrelsen.

Ett betaltjänstombud kan få ersättning för de kostnader som uppstår i samband med installation och drift av betaltjänsten. Exempel på kostnader som kan täckas är utrusning, installation och utbildning, support och utbytesservice, om- och tillbyggnad samt el, internet och larm. Det är nettokostnader som ersätts, alltså skillnaden mellan kostnader och intäkter för ombuden.

Om du är intresserad av att bli betaltjänstombud och vill veta vilka möjligheter till stöd som finns, kontakta oss på Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Dalarnas län samordnar arbetet

Länsstyrelsen i Dalarnas län har i uppdrag att samordna myndighetens arbete med grundläggande betaltjänster, och vara stöd till övriga länsstyrelser. Länsstyrelsen i Dalarnas län ansvarar till exempel för att sammanställa och redovisa länsstyrelsernas bevakning i den årliga rapporten.

Kom igång med digitala betalningar, manualer på flera språk

I en tid då många sitter isolerade hemma, med begränsade möjligheter att röra sig i samhället, ser Länsstyrelsen ett ökat behov av att kunna göra digitala betalningar via mobilen. För den som inte tidigare har använt sig av dessa tjänster kan det dock vara svårt att komma igång på egen hand.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har därför, i samverkan med landets övriga länsstyrelser, tagit fram enkla manualer på 13 olika språk för Android och iPhone. Användaren guidas steg för steg genom processen att ladda ner och komma igång med BankID och Swish.

För att se alla manualer på olika språk, klicka på plustecknen nedan.

Du hittar även Kom igång med betaltjänster som broschyr och presentation på olika språk här Länk till annan webbplats.

Informationsfilmer på svenska

Det är lättare att komma igång med digitala betaltjänster om någon visar hur man gör. Därför har Länsstyrelsen tagit fram flera informationsfilmer. Filmerna har tagits fram genom ett samarbete i Kustlänsgruppen - Södermanland, Kalmar, Blekinge och Gotland - men kan även användas i Dalarna och resten av landet. Filmerna tar bland annat upp hur man laddar ned nödvändiga appar och hur mobilt bank-ID, Internetbanken, Swish och QR-koder med mera fungerar.

För att hitta alla filmer, klicka på plustecknet nedan. Vill du se filmerna i helskärmsläge, klicka på fyrkanten i nedre högra hörnet, efter att du har klickat på play.

Utbildning i digitala betaltjänster 1: Introduktion.


Utbildning i digitala betaltjänster 2: Kom igång med Apple-ID, för dig med Iphone.


Utbildning i digitala betaltjänster 3: Kom igång med GooglePlay, för dig med Android.


Utbildning i digitala betaltjänster 4: Kom igång med Apple BankID, för dig med Iphone.


Utbildning i digitala betaltjänster 5: Kom igång med Android BankID, för dig med Android.


Utbildning i digitala betaltjänster 6: Betala med mobilen, för dig med Iphone eller Android.


Utbildning i digitala betaltjänster 7: Blippa, betala med blipp, för dig med Iphone eller Android.


Utbildning i digitala betaltjänster 8: Säkerhet, för dig med Iphone eller Android.


Utbildning i digitala betaltjänster 9: Ladda ner/beställa Swish, för dig med Iphone eller Android.


Utbildning i digitala betaltjänster 10: Betala med Swish, för dig med Iphone och Android.

Nästa steg

För dig som vill lära dig mer om kortbetalning, internetbank och digitala betalningar finns nedanstående broschyr. Den finns på ett antal olika språk, baserat på de största språkgrupperna i Sverige just nu.

Kom igång med kort- och digitala betalningar Länk till annan webbplats.

Under 2020 pågick projektet ”Digitalt utanförskap”i Dalarna av länsstyrelsen. Projektet riktade sig till de målgrupper i samhället som av olika anledningar har svårt att hänga med och följa utvecklingen: nyanlända och asylsökande, pensionärer och funktionsnedsatta.

Anledning till ett digitalt utanförskap kan exempelvis bero på att man inte är van eller känner sig obekväm med att använda en dator eller smarttelefon, man har helt enkelt inte har råd att köpa in en sådan, man kan inte språket tillräckligt, man har en funktionsnedsättning och hjälpmedel saknas, eller att man helst vill leva kvar i gamla invanda mönster när det till exempel gäller att betala sina räkningar

I projektet gjordes utbildnings- och informationsinsatser runt om i länet i samverkan med andra aktörer som kommuner, pensionärsorganisationer, banker, företag och föreningar. Målet är att fler människor ska känna till och våga använda de digitala betaltjänstlösningar som finns, för att underlätta sin vardag.
Projektet är avslutat.


Slutrapportering regionala utvecklingsinsatser inom betaltjänstområdet i Dalarna med inriktning digitalt utanförskap. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Johanna Jansson

Nationell samordnare

Wilhelm Kyrk

Nationell samordnare