Grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen bevakar tillgången till grundläggande betaltjänster och arbetar med regionala stöd- och utvecklingsinsatser.

Grundläggande betaltjänster handlar om att alla personer ska kunna betala räkningar och ta ut kontanter oavsett var i landet man bor. Företag, föreningar och andra organisationer ska kunna sätta in sina dagskassor på bankkonton.

Bevakning av grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen bevakar om möjligheten att använda grundläggande betaltjänster är tillräcklig och motsvarar behoven i samhället. Vi har ett särskilt ansvar att undersöka hur situationen ser ut för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Varje år redovisar vi resultaten i en rapport till regeringen.

Länsstyrelsens stöd- och utvecklingsinsatser

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med kommuner, företag, föreningar och andra parter för att bedöma om det finns behov av statliga insatser för betaltjänster. Länsstyrelsen kan till exempel ge stöd till betaltjänstombud där man kan betala räkningar, ta ut pengar eller lämna in dagskassor. Det handlar ofta om orter och områden på landsbygden där det inte går att lösa tillgången till grundläggande betaltjänster på något annat sätt. Vanligtvis är det lokala handlare som ställer upp och agerar betaltjänstombud.

På många ställen genomför Länsstyrelsen även utvecklingsinsatser. Det kan till exempel vara informationsprojekt för att hjälpa människor att använda digitala betaltjänstlösningar.

Tjänster som erbjuder möjligheten att ta ut kontanter, betala räkningar eller sätta in dagskassor. Vissa ombud erbjuder samtliga tre tjänster och andra erbjuder någon eller några av dem.

Ofta är det lokala handlare eller bensinstationer som är betaltjänstombud. Men även andra aktörer som exempelvis intresseföreningar kan ansöka om att bli betaltjänstombud. Om du vill veta vilka möjligheter till stöd som finns, kontakta oss på Länsstyrelsen.

Ett betaltjänstombud kan få ersättning för de kostnader som uppstår i samband med installation och drift av betaltjänsten. Exempel på kostnader som kan täckas är utrusning, installation och utbildning, support och utbytesservice, om- och tillbyggnad samt el, internet och larm. Det är nettokostnader som ersätts, alltså skillnaden mellan kostnader och intäkter för ombuden.

Om du är intresserad av att bli betaltjänstombud och vill veta vilka möjligheter till stöd som finns, kontakta oss på Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Dalarnas län samordnar arbetet

Länsstyrelsen i Dalarnas län har i uppdrag att samordna myndighetens arbete med grundläggande betaltjänster, och vara stöd till övriga länsstyrelser. Länsstyrelsen i Dalarnas län ansvarar till exempel för att sammanställa och redovisa länsstyrelsernas bevakning i den årliga rapporten.

Kom igång med digitala betalningar, manualer på flera språk

Länsstyrelsen ser ett ökat behov av att kunna göra digitala betalningar via mobilen. För den som inte tidigare har använt sig av dessa tjänster kan det dock vara svårt att komma igång på egen hand.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har därför, i samverkan med landets övriga länsstyrelser, tagit fram enkla manualer på 13 olika språk för Android och iPhone. Användaren guidas steg för steg genom processen att ladda ner och komma igång med BankID och Swish.

För att se alla manualer på olika språk, klicka på Kom igång med digitala betalningar Android respektive Iphone, nedan.

Informationsfilmer på svenska

Det är lättare att komma igång med digitala betaltjänster om någon visar hur man gör. Därför har Länsstyrelsen tagit fram flera informationsfilmer. Filmerna har tagits fram genom ett samarbete i Kustlänsgruppen - Södermanland, Kalmar, Blekinge och Gotland - men kan även användas i Dalarna och resten av landet. Filmerna tar bland annat upp hur man laddar ned nödvändiga appar och hur mobilt bank-ID, Internetbanken, Swish och QR-koder med mera fungerar.

Utbildning i digitala betaltjänster 1: Introduktion på Youtube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildning i digitala betaltjänster 2: Kom igång med Apple-ID, för dig med Iphone, på Youtube. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildning i digitala betaltjänster 3: Kom igång med GooglePlay, för dig med Android, på Youtube. Länk till annan webbplats.

Utbildning i digitala betaltjänster 4: Kom igång med Apple BankID, för dig med Iphone, på Youtube. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildning i digitala betaltjänster 5: Kom igång med Android BankID, för dig med Android, på Youtube. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildning i digitala betaltjänster 6: Betala med mobilen, för dig med Iphone eller Android, på Youtube. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildning i digitala betaltjänster 7: Blippa, betala med blipp, för dig med Iphone eller Android, på Youtube. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildning i digitala betaltjänster 8: Säkerhet, för dig med Iphone eller Android, på Youtube. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildning i digitala betaltjänster 9: Ladda ner/beställa Swish, för dig med Iphone eller Android, på Youtube. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildning i digitala betaltjänster 10: Betala med Swish, för dig med Iphone och Android, på Youtube. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Broschyr på flera språk

För dig som vill lära dig mer om kortbetalning, internetbank och digitala betalningar finns nedanstående broschyr. Den finns på ett antal olika språk, baserat på de största språkgrupperna i Sverige just nu.

Broschyr: Kom igång med kort- och digitala betalningar Länk till annan webbplats.

Kontakt

Wilhelm Kyrk

Nationell samordnare

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss