Söppenmyren

Välkommen till Söppenmyrens naturreservat! Så nära till tätort och bebyggelse, men ändå en lummig och fridfull plats. Vatten, beteshagar, fina promenadstråk och flera rastplatser - ett toppenområde för både hundpromenad och familjeutflykten!

Reservatet är ett våtmarksområde av olika typer, både trädbevuxna kärr, öppna våtmarker och gyttjebanker. Strandvegetationen är kraftig med bl.a. pilblad, svärdslilja, skogssäv, fackelblomster, frössört och topplösa.

Bland de fågelarter man kan se finns stjärtmes, stenknäck, forsärla, strömstare och kungsfiskare.

Läs mer på Smedjebackens på Naturkartans webbplats. Länk till annan webbplats.

Rastplats vid Kolbäcksån

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • göra upp eld annat än på anvisad plats.
  • skada växande eller döda, stående eller ikullfallna träd och buskar. Det är också förbjudet att gräva upp örter, mossor, lavar eller svampar.
  • fånga eller insamla djur, med undantag för fiskar.
  • köra motordrivet fordon i terrängen. Undantag skall gälla naturvårdsförvaltaren i samband med tillsyn och förvaltning av reservatet, samt under jordbrukets utövande och för underhåll av eldistributionsnätet.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Rastplats Rastplats
  • Tillgänglighet Tillgänglighet
  • Toalett Toalett
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildades: 1999 av Smedjebackens kommun
Storlek: 48 ha
Kommun: Smedjebacken
Förvaltare: Kommunen

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
kommun@smedjebacken.se

Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000