Stormyrberget

Närbild på blå skylt med vit stjärna

Reservatet består av Stormyrbergets östbrant samt större delen av Stormyran.

Här finns en välväxt granskog med många döda, stående träd. Man kan även se spår av skogsbränder som gynnar sällsynta arter. Här frodas bl.a. granlav, skägglav och violettgrå tagellav. Rasbranten utgör en tillflykt för lodjur. Vid myren finns en artrik flora som t.ex. flaskstarr, slidstarr, knagglestarr, dystarr och trådstarr.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada mark eller geologiska naturföremål,
  • skada växande eller döda, stående eller kullfallna träd och buskar. Det är också förbjudet att plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar eller vedsvampar,
  • fånga eller insamla djur,
  • framföra fordon i terrängen som exempel cykel, terrängtraktor
  • plantera främmande djur- eller växtart,
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • tälta,
  • medföra lös hund.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 1998 av Gagnefs kommun
Storlek: 51 ha
Kommun: Gagnef
Förvaltare: Gagnef

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
registrator@gagnef.se

Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000