Stormyrberget

Reservatet består av Stormyrbergets östbrant samt större delen av Stormyran.

Här finns en välväxt granskog med många döda, stående träd. Man kan även se spår av skogsbränder som gynnar sällsynta arter. Här frodas bl.a. granlav, skägglav och violettgrå tagellav. Rasbranten utgör en tillflykt för lodjur. Vid myren finns en artrik flora som t.ex. flaskstarr, slidstarr, knagglestarr, dystarr och trådstarr.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada mark eller geologiska naturföremål,
  • skada växande eller döda, stående eller kullfallna träd och buskar. Det är också förbjudet att plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar eller vedsvampar,
  • fånga eller insamla djur,
  • framföra fordon i terrängen som exempel cykel, terrängtraktor
  • plantera främmande djur- eller växtart,
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • tälta,
  • medföra lös hund.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 1998 av Gagnefs kommun
Storlek: 51 ha
Kommun: Gagnef
Förvaltare: Gagnef
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Läs mer om Natura 2000