Gråthålet

Gråthålet består egentligen av två reservat. Det södra är ett kommunalt reservat i Gagnef, på 17 hektar som bildades 1998. Det norra ligger dikt an mot detta, men då i Leksands kommun och är ett statligt reservat bildat av Länsstyrelsen 2001.

Området har sitt största värde i den ca 400 meter långa bäckravinen, som förmodligen är en förkastning. Där växer en sumpgranskog. Här är det många döda träd som gynnar många hotade arter såsom t.ex. stjärntagging och ullticka. Även den vackra ametistskivlingen kan man hitta - se bilden ovan. Ametistskivlingen ansågs förr vara en bra matsvamp, men har senare konstaterats innehålla arsenik...
Här finns även duvhök och tretåig hackspett.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada mark eller geologiska naturföremål,
  • skada växande eller döda, stående eller kullfallna träd och buskar,
  • plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar eller vedsvampar,
  • fånga eller insamla djur,
  • framföra fordon ex. cykel, terrängtraktor o.d.,
  • plantera främmande djur- eller växtart,
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • göra upp eld,
  • tälta,
  • medföra lös hund.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 1998 av Gagnefs kommun, 2001 statlig del i Leksand
Storlek: 17 ha (Gagnef), 11,5 ha Leksand
Kommun: Gagnef och Leksand
Förvaltare: Gagnef och Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000