Rottnebyskogen

Närbild på blå skylt med vit stjärna

Rottnebyskogen är ett skogsområde som är beläget i direkt anslutning till tätortsbebyggelsen i östra delen av Falun. Området är ett kommunalt naturreservat.

Området är naturskönt och välbesökt och har stor betydelse för friluftslivet i form av promenader, skolbesök och föreningsverksamhet. Det finns gångvägar, stigar och rastplatser i området.

Skogen ligger på torr moränmark i höjdläge väster om sjön Hosjön. Området tillhör bergsmansgården Rottneby och på gamla kartor dels från 1650-talet men även 1882 redovisas området som skogsmark.

Skogen är talldominerad med bestånd av olika ålder och med en ur faluperspektiv hög andel gammal skog. Det finns enstaka kulturlämningar inom skogsområdet.

Delar av området har speciella naturvärden som är knutna till den gamla tallskogen. På kort och lång sikt kommer dessa att öka. Vissa arter som finns i området, till exempel tallticka, reliktbock och en del lavarter gynnas av gammeltall.

Kommunalt naturreservat

Det här är ett kommunalt naturreservat till skillnad från de flesta andra som är statliga och som då länsstyrelsen förvaltar. Om du vill veta mer om anläggningar och skötsel får du vända dig till kommunen. Länkar till kommunen samt reservatsskylten från området finns att hitta under "Mer information".

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning exempelvis genom att borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar, block eller levande och döda träd
 • skada växande eller döda, - stående eller ikullfallna – träd och buskar
 • gräva upp växter, insamla mossor, lavar och vedsvampar
 • köra motordrivet fordon i terrängen
 • cykla eller rida på annat än på härför markerade leder
 • elda på annat än anvisad plats
 • parkera motorfordon eller uppställa husvagn, husbil eller släpvagn annat än på anvisad plats
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet

Utan tillstånd från Falu kommun är det inte tillåtet att:

 • sätta upp orienteringskontroll eller dylikt som ska sitta uppe mer än tre veckor

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

 • Vandringsled Vandringsled
 • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Bildades: 2003 av Falu kommun
Storlek: 41 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Falu kommun

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
kontaktcenter@falun.se