Bjursås prästskog

Barn står och pekar på en stubbe i skogen i solljus

Foto: Maria Jons

Bjursås Prästskog hyser en stor variation av naturtyper. Här finns barrskogar och lövskogar, ängar och rinnande vatten. Men framför allt är det närheten till samhället som gör området så värdefullt. Här kan barn leka, folk vandra, rida och åka skidor och skolklasser få undervisning i naturen.

Skogar med döda träd blir hem åt många arter

Området har en stor variation av markslag, men det område som har högsta biologiska värde är den gamla granskogen. Här finns mycket döda träd, stående som torrakor eller liggande som lågor, vilket är viktigt för många olika arter. Flera ovanliga vedsvampar har hittats här, men även lavar, mossor, insekter och fåglar drar nytta av den stora tillgången på döda träd. I övrigt finns i området en björkskog, en gammal tallskog med hällar, en slåttermark och en bäck kantad av strutbräken.

Härligt nära hem och hus

Reservatet ligger mitt i Bjursås samhälle och används flitigt av alla närboende. Det är lätt att ta sig hit. Parkering och busshållplats finns i närheten. Tillgängligheten ska ytterligare förbättras genom de anläggningar som ska ställas i ordning i och med att området har blivit naturreservat. Bland annat ska ett vindskydd med eldstad ordnas, en bro över bäcken, markerade stigar och informationstavlor.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning exempelvis genom att borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar eller block.
 • skada växande, döda, stående eller liggande träd och buskar.
 • insamla växter och ryggradslösa djur i annat syfte än utbildning eller forskning. Det är tillåtet att plocka blommor, bär eller matsvamp för eget bruk.
 • köra motordrivet fordon med undantag för körning med snöskoter vid spårning för skidspår på markerad stig på beslutskartan som du kan läsa i länken som ligger till höger.
 • rida utanför markerad stig enligt beslutskartan som du kan läsa i länken som ligger till höger. Ridning är ej tillåtet i skidspår.
 • elda på annan än anvisad plats.
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

 • Vandringsled Vandringsled
 • Eldplats Eldplats
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ridled Ridled

Kontakt

Fakta

Bildades: 2009 av Falu kommun
Storlek: 13 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Falun