Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Frostbrunnsdalen

Frostbrunnsdalen är en brant och djup ravinbildning som har en lummig växlighet. Det är ett mycket omtyckt besöksmål, främst om våren. Då prunkar växtligheten och fågellivet sjuder. Frostbrunnsdalen sköts av Borlänge kommun.

Geologiskt intressant

Dalen når ett djup på cirka 20 meter. Den har bildats genom erosion som har underlättats av det höga grundvattnet. Det har blöt upp jorden och gjort den lätteroderad. Jorden består av mycket finkorniga jordarter som heter finmo och mjäla. I dalens botten rinner det framträngande källvattnet upp i kraftiga flöden och mynnar så småningom i Tunaån.

Rikt växt- och djurliv

Frostbrunnsdalen är känd för sitt rika växt- och djurliv. Här växer mestadels en ren lövskog av gråal, björk, asp och hägg. Lövskogen har en frodig växtlighet på marken med bl.a. örter som älgört, kärrtistel, strätta och brudborste. Den lummiga grönskan drar till sig många fåglar, tex rosenfink, härmsångare, törnsångare och näktergal. Fyra exklusiva fjärilsarter har påträffats här; nätåldrig parkmätare, springkornsfältmätare, gulryggig fältmätare och rotstreckad älvmätare.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • medföra ej kopplad hund,
  • framföra motordrivet fordon eller cykel,
  • beträda området utom på markerade stigar under tiden 15 april - 30 juni, med undantag av på kartan särskilt angivna platser,
  • tälta eller uppställa husvagn,
  • rida,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, att skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp örter, gräs och mossor.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Bildades: 1978 av staten, nytt beslut 2014 av Borlänge kommun
Storlek: 31 ha
Kommun: Borlänge
Förvaltare: Borlänge

Frostbrunnsdalen är ett kommunalt beslutat reservat som sköts av Borlänge kommun. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
kommun@borlange.se

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss