Tillstånd för en eller flera matcher

Enskilda föreningar, kampsportsförbund och organisationer med ansvar inom kampsport kan ansöka om tillstånd för en eller flera kampsportsmatcher.

Om det rör sig om en turnering över flera dagar förutsätter tillståndet att samma tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser gäller för samtliga kampsportsmatcher.

Ansök om tillstånd för en eller flera kampsportsmatcher

Ansök senast två månader före den första matchen.Organisationens kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Organisationens kontaktuppgifter

Kontaktperson (företrädaren för organisationen)
Kontaktperson (företrädaren för organisationen)

Beskrivning av organisationenTyp av kampsport

Tillståndets omfattning
Vid en turnering med flera kampsportsmatcher av samma slag under en given period ska beräknat antal matcher samt tid och plats för turneringen anges.
Övriga faktorer av betydelse för ansökan
Har tillstånd sökts tidigare?
Har tillstånd sökts tidigare?

Bifoga bilagor
De bifogade filernas storlek får max vara 10 mb. Observera att ett tillstånd för flera matcher förutsätter att det är väsentligen samma tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser som gäller för samtliga kampsportsmatcher.Alla fält som är markerade med "*" är obligatoriska att fylla i.

Ansökningsavgift

Avgiften för ansökan är 870 kronor. Vi handlägger ansökan när ansökningsavgiften är betald.

Betala avgiften till Länsstyrelsen i Örebro län, bankgiro 5051-7697. Märk inbetalningen med "Tillstånd till kampsportsmatch, konto 72119" och vem/vilken organisation som söker tillstånd.

Vad händer när ansökan skickats in?

När en ansökan kommit in och avgiften är betald kontrollerar en handläggare att ansökan är komplett. Om ansökan är fullständig får du ett mottagningsbevis. Det är sedan Kampsportsdelegationen som fattar beslut om tillstånd beviljas eller inte. Kampsportsdelegationen är fristående från Länsstyrelsen.

När får organisationen ett beslut?

Vi meddelar beslut inom två månader från det att ansökan har kommit in. Om utredningen kräver längre tid kan handläggningstiden förlängas med högst tre månader.

Vad avgör om en ansökan beviljas tillstånd eller inte?

Tillstånd lämnas under förutsättning att tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser innebär en godtagbar säkerhet för deltagarna. Regeringen har gett vissa riktlinjer vid bedömning av ansökan avseende:

  • tydliga regler
  • regelinnehåll
  • utrustning
  • kampområdet
  • förfarande efter knockout
  • uppföljning
  • möjlighet att avbryta en ojämn match
  • matchlängd
  • åldersgräns för deltagare
  • krav på anordnaren.

Ytterligare information om regeringens riktlinjer vid prövningen av tillståndspliktiga kampsportsmatcher hittar du på riksdagens webbplats.

Regeringens proposition 2014/15:62 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regeringens proposition 2005/06:147 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Överklaga beslut

Om Kampsportsdelegationen beslutar att inte ge tillstånd eller om delegationen återkallar ett tidigare tillstånd, kan beslutet överklagas hos en allmän förvaltningsdomstol. I detta fall är första instans Förvaltningsrätten i Karlstad.

Du skickar din överklagan till Länsstyrelsen i Örebro län:

Länsstyrelsen i Örebro län
Kampsport
701 86 ÖREBRO

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss