Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Notarius publicus

Länsstyrelsen utser notarius publicus, som hjälper allmänheten att till exempel intyga namnunderskrifter.

Notarius publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare enligt föräldrabalken.

Det är Länsstyrelsen som utser notarius publicus. Uppdraget kan vara tidsbegränsat. Vi anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Notarius publicus är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området.

Den som har ett förordnande som notarius publicus har ansvar för att säkerställa att förordnandet är giltigt när den utför uppdrag. Länsstyrelsen skickar inga påminnelser om eventuell förnyelse.

Vad gör en notarius publicus?

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att:

  • intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.
  • förse handlingar med apostille (en auktoriserad stämpel som intygar att en signatur på handlingen är äkta).

Notarius publicus tar betalt för sina uppdrag.

Länsstyrelsen har förordnat följande personer att vara notarius publicus och biträdande notarius publicus i länet:

Förteckning över notarius publicus och biträdande notarius publicus i länet

Karlskrona och Ronneby kommuner

Notarius publicus
Advokat Gustav Linge
Kungshuset, Landbrogatan 7
371 34 Karlskrona
Tel: 0455-69 40 00Biträdande notarius publicus
Advokat Karl Hamstedt
Norra Smedjegatan 2
371 22 Karlskrona
Tel: 0455-824 90

Karlshamns kommun

Ingen för närvarande


Sölvesborgs kommun

Notarius publicus
Vakant

Biträdande notarius publicus
Vakant

Olofströms kommun

Notarius publicus
Advokat Eva Johansson
Östra Storgatan 27
293 34 Olofström
Tel: 0454-30 14 30


Biträdande notarius publicus
Advokat Per Prené
Östra Storgatan 27
293 34 Olofström
Tel: 0454-30 14 30


Andre biträdande notarius publicus

Advokat Saja Sulaiman Bseiso

Östra Storgatan 27
293 34 Olofström

Tel: 0454-30 14 30

Kontakt

Jurister

E-post till jurist.blekinge@lansstyrelsen.se
Telefon växel 010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss