Om eldningsförbud

Här hittar du aktuell information om eldningsförbud, vad det innebär och vad du ska tänka på när du eldar eller grillar utomhus i skog och mark.

Just nu råder inget eldningsförbud i Blekinge län.

There is currently no fire ban in Blekinge County.

Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Blekinge kein Feuerverbot.

Det finns två nivåer av eldningsförbud

En länsstyrelse eller en kommun har rätt att besluta om föreskrifter om eldningsförbud utifrån lagen om skydd mot olyckor (LSO) när det råder stor risk för brand i skog och mark. Beslutet sker i samråd mellan länsstyrelsen och länets räddningstjänster.

Syftet med länsstyrelsens rätt att fatta beslut om eldningsförbud är att förebygga och förhindra bränder i skog och mark.

När vi fattar beslut om eldningsförbud informerar vi om detta tydligt på vår webbplats. Vi skickar också ut information om att eldningsförbud råder till media via pressmeddelande. Länets kommuner och berörda organisationer informeras också om eldningsförbudet.

Länsstyrelsen kan fatta beslut om två nivåer på eldningsförbud: eldningsförbud vid hög brandrisk och skärpt eldningsförbud när brandrisken når extrema nivåer.

Förbud mot att elda med fast bränsle

Eldningsförbudet gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse eller så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen. Aktiviteter som eldning, grillning och bränning som sker med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris eller grenar) är förbjudet.

Med sammanhållen bebyggelse menas tätbebyggt område, det vill säga tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.

Tillåtet att grilla i grill på egen tomt eller i fast grillplats på allmän plats

Det är tillåtet att grilla med fasta bränslen (ved, kol, gräs, ris, grenar) på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken eller genom att stå på ett brandsäkert underlag. Samma sak gäller för restauranger, campingar och liknande näringsverksamheter inom eget verksamhetsområde.

Grillning är också tillåten i fast grillplats på allmän plats, som är utformad så att risken för brandspridning är låg. En fast grillplats är en plats som är byggd speciellt för grillning. Den är avgränsad med exempelvis betongrör eller sten. Runt platsen ska det finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material.

Engångsgrill är inte en fast grillplats och är därmed förbjuden att använda när det råder eldningsförbud.

Tillåtet att använda friluftskök

Du får använda trangiakök och andra friluftskök som drivs med vätska eller gas om risken för värme- och eldspridning till omgivningen är låg.

Du kan dömas till böter om du bryter mot eldningsförbudet

Respektera eldningsförbudet. Om du bryter mot förbudet gör du dig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med lagen om skydd mot olyckor.

Förbjudet att elda med fast bränsle både utanför och inom sammanhållen bebyggelse

Det är förbjudet att grilla, elda, bränna med fasta bränslen utanför sammanhållen bebyggelse. Vid skärpt eldningsförbud gäller förbud mot eldning med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris eller grenar) även vid fasta grillplatser på allmän plats.

Inom områden med sammanhållen bebyggelse är eldning och grillning med fasta bränslen förbjudet, i annat syfte än matlagning och grillning.

Det är förbjudet att använda pyroteknik samt förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen.

Tillåtet att grilla i egen grill eller annan anordning på egen tomt

Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken eller genom att stå på ett brandsäkert underlag. Samma sak gäller för restauranger, campingar och liknande näringsverksamheter inom eget verksamhetsområde.

Utanför sammanhållen bebyggelse är endast friluftskök tillåtet

Utanför sammanhållen bebyggelse är det endast tillåtet att använda trangiakök och andra friluftskök som drivs med vätska eller gas. Detta gäller under förutsättning att risken för värme- och eldspridning till omgivningen är låg.

Du kan dömas till böter om du bryter mot eldningsförbudet

Respektera eldningsförbudet. Om du bryter mot förbudet gör du dig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med lagen om skydd mot olyckor.

När det inte råder eldningsförbud i din kommun får du själv ta beslut om det är lämpligt att elda. Då kan du ta hjälp av SMHI:s brandriskkartor Länk till annan webbplats.. De ger en fingervisning om brandrisken där du befinner dig. Du måste också ta hänsyn till väder och andra förhållanden som råder där just du befinner dig.

Elda alltid med förnuft

Du ska såklart alltid vara försiktig när du eldar och grillar i naturen. Detta är extra viktigt under vår och sommar då det kan vara väldigt torrt i skogen.

Ta alltid reda på om det är tillåtet att elda och grilla innan du tänder en eld. Grilla helst på fasta grillplatser och se till att du har vatten att släcka elden med.

Är brandrisken hög så hitta ett alternativ till att elda eller grilla. Ta med en matsäck på utflykten och packa extrakläder som värmer. Du tar enkelt reda på hur hög brandrisken är i appen Brandrisk Ute.

Var försiktig om du ändå väljer att tända en eld. Du bär ansvaret om du startar en brand. Släng aldrig fimpar i skog och mark. Glöden kan tända en brand.

Skogsbrandsbevakning

När skogsbrandsrisken är hög aktiverar vi skogsbrandsbevakning i länet. Flygplanen spanar av skogsområden från luften i Blekinge på en slinga som är 235 kilometer.

Här finns information som du kan ladda ner och skriva ut. Tänk på att du måste ta ner affischerna när eldningsförbudet upphör. När eldningsförbudet upphör meddelas det via länsstyrelsens webbplats och via media.

Affisch flera språk A3 (svenska, engelska, tyska och polska) Pdf, 140.4 kB.

Affisch flera språk A4 (svenska, engelska, tyska och polska) Pdf, 139.5 kB.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss