Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kärnenergiberedskap

Kärnkraftverken i Sverige har system som ska skydda mot tekniska och mänskliga fel. Om en olycka ändå inträffar kan den i värsta fall medföra utsläpp av radioaktiva ämnen till omgivningen. Här finns information om länsstyrelsens ansvar och åtgärder vid en kärnteknisk olycka, hur du får veta att en olycka har inträffat och vad du kan göra för att skydda dig.

Länsstyrelsen har det geografiska områdesansvaret för Blekinge. Områdesansvaret innebär att länsstyrelsen under en kris samordnar verksamheten mellan kommuner, regionen, regionala myndigheter och andra viktiga samhällsaktörer. Samordning av information till allmänheten är också en del av det geografiska områdesansvaret.

Länsstyrelsens ansvar och åtgärder vid kärnteknisk olycka

Länsstyrelsen ansvarar bland annat för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen och sanering av miljön efter en kärnteknisk olycka enligt lagen om skydd mot olyckor (4 kap 6 §) och förordningen om skydd mot olyckor (4 kap 15 §). Länsstyrelsens viktigaste uppgift vid en kärnteknisk olycka är att skydda människor, djur och miljö mot strålning. Samordning av information till allmänheten är också en del av länsstyrelsens ansvar.

Förhållanden i Blekinge

I Blekinge finns ingen kärnkraftsanläggning. Den anläggning som ligger närmast Blekinge är Oskarshamns kärnkraftverk, omkring 120 kilometer från länsgränsen.

Mätpunkter för bakgrundsstrålning runtom i länet kontrolleras regelbundet och rapporteras till länsstyrelsen. På så sätt kan även små ökningar av strålningsnivån vid ett eventuellt nedfall upptäckas.

Hur vet jag om det har inträffat en olycka?

Om en olycka inträffar på ett kärnkraftverk i Sverige varnas alla genom signalen Viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Det innebär att Sveriges Radio P4 bryter sändningen och lämnar information om olyckan. För boende i närheten av kärnkraftverken finns ett utökat varningssystem.

Vad gör jag om larmet går?

  • Gå in. Du har bättre skydd inomhus än utomhus.
  • Stäng dörrar, fönster och ventilation.
  • Lyssna på Sveriges Radio P4.
  • Hjälp andra. Släpp in personer som behöver skydd inomhus.
  • Stanna inomhus tills meddelande om att faran är över lämnats i Sveriges Radio P4.

Lyssna på Sveriges Radio P4 för råd om betesdjur.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30