Eldningsförbud

I Blekinge län är det just nu eldningsförbud


karta, eldningsförbud Kalmar län

Under torra perioder gör SMHI dagliga prognoser för markfuktighet, skogsbrands- och gräsbrandsrisk. Vid stor brandrisk kan länsstyrelsen besluta om eldningsförbud enligt föreskrift 10 FS 2016:14. Information om eldningsförbud finns på Länsstyrelsens webbplats, den skickas även till länets Räddningstjänster samt som pressmeddelande.

Eldningsförbudet är en förebyggande åtgärd för att minska risken för brand i skog och mark. En utvecklad skogsbrand kräver ofta mycket av samhällets samlade resurser under lång tid. Kostnaden för samhället och enskilda är ofta betydliga.

Att göra upp eld under eldningsförbud kan leda till böter enligt Lag om skydd mot olyckor 10 kap 3 §. Man kan också som exempel bli dömd till böter eller fängelse enligt brottsbalken för allmänfarlig vårdslöshet.

Information om eldningsförbud i Blekinge

Aktuell Information om eldningsförbud visas på vår Länsstyrelsen Blekinges startsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad gäller vid eldningsförbud?

Vid eldningsförbud är:           

  • det finns restriktioner mot att göra upp eld utomhus
  • Grillning är när eldningsförbudet råder endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning. Så kallade engångsgrillar eller liknande anordningar som ger värmeavledning direkt mot marken är inte tillåtna.
  • det förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus
  • Länsstyrelsen har möjlighet att i enskilda fall besluta om undantag från eldningsförbudet. För att du ska beviljas undantag från eldningsförbud måste du göra en skriftlig ansökan till oss. Vår handläggningstid beror på belastning och svar från remissinstanser så som Räddningstjänsten.

Vi rekommenderar att du ansöker i god tid.

Vid eldningsförbud rekommenderas:

  • att du bör undvika rökning i skog och mark.
  • att arbete med maskiner i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtter av vägrenar, kedjor på terränggående maskiner med mera) undviks.
  • När du parkerar bilen i terrängen, tänk på att katalysatorn kan antända torrt gräs.
  • Lämna inte glas i naturen.


Mer information om brandrisk

På länets räddningstjänsters Webb kan du hitta mera lokal information och få mer rådgivning.

Räddningstjänsten Östa Blekingelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Räddningstjänsten Västra Blekingelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer på Dinsäkerhet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Allmänna brandriskvarningar från SMHIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

MSB:s brandriskprognoser länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ladda ner appen Brandrisk Ute på dinsäkerhet.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster           

Kontakt