Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ändring av Järnaviks naturreservat

Vandringsled med utsikt. Foto: Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen Blekinge har beslutat om ändring av Järnaviks naturreservat i Ronneby kommun.

Järnaviks naturreservat bildades redan 1971. Länsstyrelsen har nu beslutat om nytt syfte, nya föreskrifter och fastställt en ny skötselplan för reservatet. Dessutom har gränsen justerats. Bland annat har hamnområdet och delar av tomtmarker tagits bort, samtidigt som en mindre yta med strandäng lagts till reservatet.

Järnaviks naturreservat omfattar ett kustområde med höga natur- och friluftslivsvärden i Hällaryds inre skärgård. Längs strövstigar kan du uppleva ädellövskogar, våtmarker, hällmarker, betade gräsmarker, hamlade träd och en rik flora. I vattnet finns såväl ålgräsängar som rev med blåstångsbälten.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss