Sociala medier

I våra sociala medier sprider vi information om myndigheten och vår verksamhet och för dialog med våra medborgare. Vi vill vara där du finns. Därför använder vi oss av sociala medier som Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter och YouTube. Det är viktigt att du som besöker våra sociala medier tar ansvar och följer våra förhållningsregler när du publicerar inlägg och kommentarer.

Ärenden och diarieföring

Vår ambition är att kunna svara på allmänna frågor i form av kommentarer under helgfria vardagar klockan 8-16.30. Om du har ett formellt ärende till myndigheten, ber vi dig att kontakta oss via telefon, e-post eller brev.

Kontakta oss

Eftersom vi som myndighet är skyldig att spara vissa handlingar kan inlägg och kommentarer diarieföras. I enlighet med ett gallringsbeslut kan vi ta bort inlägg och kommentarer som är av tillfällig eller ringa karaktär när innehållet är inaktuellt.

Förhållningsregler

Tänk på att hålla en god ton i kommentarerna på våra inlägg och ta ansvar för att dialogen inte övergår i kränkningar eller påhopp.

Länsstyrelsen tar bort inlägg och kommentarer som

  • bryter mot svensk lag eller mot det sociala mediets regler
  • innehåller känsliga personuppgifter eller sekretessbelagd information
  • är förtal, stötande, uppviglande, förolämpande eller kränker personlig integritet
  • saknar relevans för sidans ämne
  • anses vara spam, det vill säga när samma typ av inlägg återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal avsändare
  • huvudsakligen är ett reklambudskap i marknadsföringssyfte från individ eller annan organisation än länsstyrelsen.

Det är länsstyrelsen som bedömer vilka inlägg och kommentarer som ska tas bort.

Användare som vid upprepade tillfällen bryter mot förhållningsreglerna kan stängas av. Om en person stängs av gäller avstängningen i två månader, därefter hävs blockeringen. Om personen då fortsätter att inte följa reglerna kommer blockeringen att återupptas ytterligare i två månader, utan föregående varning.

Vi uppmanar alla användare i våra sociala medier att kontakta oss om kommentarer och inlägg som strider mot reglerna.

Personuppgifter

I Sverige och i alla EU-länder gäller dataskyddsförordningen. Förordningen stärker skyddet av dina personuppgifter och din rätt att veta vad de används till och hur de behandlas av oss på myndigheten, men också hos andra organisationer och företag.

Så hanterar vi dina person­uppgifter Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30