Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder

Du kan få stöd för vattenvårdsåtgärder i odlingslandskapet. Det kan till exempel vara att anlägga eller restaurera våtmarker. Du kan också få stöd för att anlägga tvåstegsdiken, kalkfilterbäddar eller någon annan investering som förbättrar vattenkvaliteten.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023–2027, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

Länsstyrelsen Blekinge har valt att inte höja minimipoängen över 300.

Regionala prioriteringar

200 poäng: Prioriterade arter

Våtmarker har förutsättningar att gynna regionalt prioriterade arter. Prioriterade arter är knutna till våtmarker i odlingslandskapet som inte är nära hotade eller hotade men som länsstyrelsen har bedömt vara i behov av särskilda insatser.

Prioriterade arter i Blekinge:

 • särskilt skyddsvärda träd
 • barbastell
 • utter
 • skräntärna
 • sydlig kärrsnäppa
 • sandödla
 • långbensgroda
 • gölgroda
 • grönfläckig padda
 • strandpadda
 • vadare på sydsvenska strandängar
 • alkonblåvinge
 • klockgentiana
 • rikkärr
 • större vattensalamander

Ansökningar

Du kan göra din ansökan löpande under året.

Minimipoäng för stöd

Länsstyrelsen Blekinge har valt att inte höja minimipoängen över 300.

Regionala prioriteringar

200 poäng: Prioriterat område övergödning

Ett prioriterat område är ett område där det finns ett behov av att förbättra vattenkvaliteten med avseende på övergödning.

Du hittar prioriterade områden på vår övergödningskarta Länk till annan webbplats.

Ansökningar

Du kan göra din ansökan löpande under året.

Minimipoäng för stöd

Länsstyrelsen Blekinge har valt att inte höja minimipoängen över 300.

Regionala prioriteringar

200 poäng: Vattenkvalitet

Att vattenkvaliteten förbättras betyder antingen att fosfor- eller kvävebelastningen på vatten minskar, eller att effekterna av en fysisk förändring orsakad av jordbruket minskas.

Ansökningar

Du kan göra din ansökan löpande under året.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss