Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

Länsstyrelsen Blekinge har valt att inte höja minimipoängen över 300.

Regionala prioriteringar

100 poäng: Lönsam investering

Investeringen bedöms som lönsam om den har ett positivt nettonuvärde. Nettonuvärdet är nuvärdet minus den totala investeringen. Nettonuvärdet beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft.

100 poäng: Minskad sårbarhet

Investeringen ska leda till minskad sårbarhet. Det avgörs av ett företags förmåga att hantera de risker som ökar med oväntade händelser, som hastiga förändringar av väder och priser.

Ansökningsomgångar

Ansökningsomgången är öppen till och med april 2024.

Kommande ansökningsomgångar

Nästa ansökningsomgång under 2024:

 • maj-augusti
 • september-december

Inför 2025 kommer vi att lägga till fler ansökningsomgångar.

Minimipoäng för stöd

Länsstyrelsen Blekinge har valt att inte höja minimipoängen över 300.

Regionala prioriteringar

100 poäng: lönsam investering

Investeringen bedöms som lönsam om den har ett positivt nettonuvärde. Nettonuvärdet är nuvärdet minus den totala investeringen. Nettonuvärdet beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft.

100 poäng: minskad sårbarhet

Sårbarheten hos ett företag avgörs av dess förmåga att hantera de risker som ökar med oväntade händelser, som hastiga förändringar av väder och priser.

Ansökningsomgångar

Ansökningsomgången är öppen till och med april 2024.

Kommande ansökningsomgångar

Nästa ansökningsomgång under 2024:

 • maj-augusti
 • september-december

Inför 2025 kommer vi att lägga till fler ansökningsomgångar.

Minimipoäng för stöd

Länsstyrelsen Blekinge har valt att inte höja minimipoängen över 300.

Regionala prioriteringar

200 poäng: Lönsam investering

Investeringen bedöms som lönsam om den har ett positivt nettonuvärde. Nettonuvärdet är nuvärdet minus den totala investeringen. Nettonuvärdet beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft.

Ansökningsomgångar

Ansökningsomgången är öppen till och med april 2024.

Kommande ansökningsomgångar

Nästa ansökningsomgång under 2024:

 • maj-augusti
 • september-december

Inför 2025 kommer vi att lägga till fler ansökningsomgångar.

Minimipoäng för stöd

Länsstyrelsen Blekinge har valt att inte höja minimipoängen över 300.

Regionala prioriteringar

50 poäng: Lönsamt företag

Investeringen ökar lönsamheten i företaget. Lönsamheten mäts genom vinstmarginal.

100 Poäng: Minskad sårbarhet

Företag som breddar verksamheten eller startar något nytt för att minska sårbarheten. Det handlar om att hantera risker som kommer med oväntade händelser som exempelvis förändringar genom väder och priser.

50 Poäng: Ökad marknadsanpassning

Ökad marknadsanpassning innebär att lantbruksföretaget närmar sig slutkonsumenten. Här omfattas inte förädling.

Ansökningsomgångar

Ansökningsomgången är öppen till och med april 2024.

Kommande ansökningsomgångar

Nästa ansökningsomgång under 2024:

 • maj-augusti
 • september-december

Inför 2025 kommer vi att lägga till fler ansökningsomgångar.

Minimipoäng för stöd

Länsstyrelsen Blekinge har valt att inte höja minimipoängen över 300.

Regionala prioriteringar

100 poäng: Lönsamt företag

Investeringen ökar lönsamheten i företaget. Lönsamheten mäts genom vinstmarginal.

100 poäng: Minskad sårbarhet

Företag som breddar verksamheten eller startar något nytt för att minska sårbarheten. Det handlar om att hantera risker som kommer med oväntade händelser som exempelvis förändringar genom väder och priser.

Ansökningsomgångar

Ansökningsomgången är öppen till och med april 2024.

Kommande ansökningsomgångar

Nästa ansökningsomgång under 2024:

 • maj-augusti
 • september-december

Inför 2025 kommer vi att lägga till fler ansökningsomgångar.

Minimipoäng för stöd

Länsstyrelsen Blekinge har valt att inte höja minimipoängen över 300.

Regionala prioriteringar

100 poäng: Lönsam investering

Extra poäng ges om investeringen bedöms som lönsam. Investeringen bedöms som lönsam om den har ett positivt nettonuvärde. Nettonuvärdet är nuvärdet minus den totala investeringen.

100 poäng: Minskad sårbarhet

Företag som breddar verksamheten eller startar något nytt för att minska sårbarheten. Det handlar om att hantera risker som kommer med oväntade händelser som exempelvis förändringar genom väder och priser.

Ansökningsomgångar

Ansökningsomgången är öppen till och med april 2024.

Kommande ansökningsomgångar

Nästa ansökningsomgång under 2024:

 • maj-augusti
 • september-december

Inför 2025 kommer vi att lägga till fler ansökningsomgångar.

Minimipoäng för stöd

Länsstyrelsen Blekinge har valt att inte höja minimipoängen över 300.

Ansökningsomgångar

Ansökningsomgången är öppen till och med april 2024.

Kommande ansökningsomgångar

Nästa ansökningsomgång under 2024:

 • maj-augusti
 • september-december

Inför 2025 kommer vi att lägga till fler ansökningsomgångar.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss